Oczekuje jubileuszówki i wyrównania

Andrzej Gołąb, były już dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, przepracował w placówce tylko trzy lata. Na odchodne upomniał się jednak o wyrównanie dodatku stażowego za ten okres i wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy.

Andrzej Gołąb 30 kwietnia br. zakończył swoją pracę w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Od 1 marca 2020 roku do końca lutego 2023 r. był jego dyrektorem, a od marca br. do końca kwietnia pełnił jego obowiązki. Właśnie w tym czasie złożył pismo w sprawie wypłaty mu nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy oraz wyrównania dodatku stażowego za okres, gdy kierował Muzeum.
Gołąb, gdy zawierał umowę o pracę, przedstawił dotychczasowe świadectwa pracy. Do wniosku o wypłatę jubileuszówki dołączył dokumenty poświadczające jego pracę w gospodarstwie rolnym.

Czy byłemu dyrektorowi należy się jubileuszówka i w jakiej wysokości analizują prawnicy Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, któremu podlega Muzeum Regionalne. Jak mówi Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski, zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania Pracowników Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie po 35 latach pracy, pracownikom muzeum przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 200 procent miesięcznego wynagrodzenia.

– Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze, wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty – wyjaśnia A. Leńczuk. – Ponieważ kwestia posiadania przez pana Andrzeja Gołąba uprawnień do nagrody jubileuszowej nie jest oczywista, została przekazana radcy prawnemu w celu sporządzenia stosownej opinii prawnej. (s)