Oczko wodne od miasta

Będzie więcej pieniędzy na program „Złap deszczówkę”. Na czwartkowej sesji radni przyjęli zmiany, które pozwolą przeznaczyć większe środki na realizację miejskiego programu ochrony zasobów wodnych. Od maja podobny program pt. „Moja woda” realizuje również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowując budowę instalacji oszczędzających wody opadowe, tak jak miasto, kwotą 5 tys. zł.


– W latach 2020-2021 na dofinansowanie urządzeń małej retencji miasto wyda łącznie 600 tysięcy złotych, co pozwoli na zrealizowanie wszystkich złożonych wniosków – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Przypomnijmy, że w tym roku lublinianie po raz pierwszy mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy instalacji do zatrzymywania i wykorzystywania deszczówki. Wszystko w ramach miejskiego programu ochrony zasobów wodnych dla Lublina. – Nasz pilotażowy program małej retencji spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W ogłoszonym w czerwcu naborze wpłynęło 129 wniosków – cieszy się Artur Szymczyk, zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju.

Kto może ubiegać się o dotację? – Osoby fizyczne: właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina – tłumaczy M. Głazik.

Na realizację programu będzie w tym roku 150 tys. złotych, zaś w przyszłym, według tzw. wieloletniej prognozy finansowej, trzy razy tyle. Wysokość dofinansowania wynosi 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedną nieruchomość.

Więcej informacji na temat programu wraz z zasadami udzielania dotacji można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM Lublin (nr tel. 81 466 31 50). GR