Oczyszczają Kraśniczyn

– Pomimo panującej w kraju epidemii koronawirusa rozpoczynamy realizację zaplanowanych zadań zgłoszonych podczas corocznych zebrań sprawozdawczych w sołectwach – informuje Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn.

– Korzystając ze sprzyjającej aury w ubiegłym tygodniu wykonane zostały prace na drodze gminnej przebiegającej przez część sołectwa Zastawie stanowiącej jednocześnie drogę dojazdową do gruntów rolnych – informuje wójt. W ramach tego zadania pracownicy referatu infrastruktury urzędu gminy Kraśniczyn wykonali podcięcie zakrzaczeń w pasie drogi, oczyszczenie poboczy oraz utwardzenie fragmentu drogi kruszywem.

– W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim sołtysom, radnym oraz mieszkańcom za okazaną pomoc w realizacji zaplanowanych zadań. O postępach w ich realizacji będę informować na bieżąco dodaje Grzesiuk. (k)