Od 43 lat w jednej branży i firmie

Janusz Mojak, prezes Spółdzielni Mleczarskiej „Bieluch” w Chełmie, został Osobowością Roku 2022 w plebiscycie „Kuriera Lubelskiego”. Czytelnicy docenili działalność prezesa, pod którego kierownictwem chełmska spółdzielnia nieustannie się rozwija.


Janusz Mojak, prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „Bieluch” w Chełmie, związany jest z jedną firmą i jedną branżą od 43 lat. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie oraz ukończył studia podyplomowe z technologii mleczarstwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Olsztynie. Pod jego kierownictwem spółdzielnia przeszła ogromne zmiany. Wśród najważniejszych jest modernizacja linii nalewania napoi fermentowanych, remont i modernizacja działu proszkowni oraz przebudowa maszynowni chłodniczej. Działania te mają nie tylko bardzo pozytywny wpływ na jakość docenianych przez konsumentów produktów Bielucha, ale także na środowisko.

Bo biznes według prezesa to nie tylko zyski, straty i chłodne kalkulacje ale również ogromna odpowiedzialność za pracowników, rolników i dostawców mleka, środowisko w którym żyjemy oraz przyszłość naszych dzieci.

Janusz Mojak został wyróżniony w kategorii biznes. „Życie jest zmianą, brak zmiany jest śmiercią”, „kto stoi w miejscu, ten się cofa” „jeśli robisz tylko to, co sprawdzało się w przeszłości, pewnego dnia obudzisz się i zobaczysz, że wszyscy cię wyprzedzili” – to główne zasady, którymi się kieruje. A dzięki takiej postawie Spółdzielnia nie tylko trwała na bezwzględnym wolnym rynku, ale ciągle się rozwijała.

W ciągu tych lat wprowadzał ciągłe inwestycje, modernizacje inwestycyjne wraz z najnowszymi zdobyczami nauki, techniki i technologii mleczarskiej. Ukoronowaniem jego pracy było zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie najnowszej wówczas linii do produkcji serka „Bieluch” metodą techniki membranowej – ultrafiltracji w kooperacji z duńską firmą APV Pasilac. (r)