Od dziesięciu lat ulepszają powiat

5 października w Krasnostawskim Domu Kultury Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” świętować będzie 10-lecie działalności.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” z siedzibą w Krasnymstawie, zostało powołane do życia 25 marca 2008 r. przez kilkadziesiąt osób – przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, a 27 października 2008 r. wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie. LGD działa na obszarze gmin wiejskich: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka oraz miasta Krasnystaw. Członkiem Stowarzyszenia jest też powiat krasnostawski.

Od 10 lat LGD Krasnystaw Plus wspiera działalność nie tylko gmin, ale Kół Gospodyń Wiejskich, remiz OSP, czy szkół, ale i np. przedsiębiorców. Organizuje szkolenia, wydarzenia kulturalne, wspiera inwestycje. – Nasze działania opieramy na lokalnej strategii rozwoju, która, zanim została przedstawiona w urzędzie marszałkowskim w celu przyznania środków na jej realizację, była szeroko konsultowana ze środowiskiem lokalnym – mówi Dorota Sawa, prezes Stowarzyszenia. – Stąd wiemy, co należy na tym terenie zrobić i przede wszystkim, gdzie tkwi potencjał. Wszystkie zawarte w strategii pomysły pochodzą od mieszkających, pracujących i działających tu ludzi – podkreśla.

Środki jakimi dysponuje LGD są podzielone między trzy sektory: publiczny (samorządowy), gospodarczy oraz społeczny. – Środki dla samorządów przede wszystkim kierowane są na inwestycje służące realizacji kolejnych przedsięwzięć przez lokalną społeczność: budowę czy remonty świetlic wiejskich, remiz strażackich czy domów kultury, remonty dróg, upiększanie miejscowości, infrastrukturę turystyczną – wylicza Sawa. Druga pula środków trafia do lokalnych przedsiębiorców, a trzecia przeznaczona jest na aktywność organizacji pozarządowych.

– Są z niej finansowane różne działania, od inwestycyjnych, a więc tych, które wzmacniają potencjał organizacji, po działania promocyjne i informacyjne, jak szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, publikacje, imprezy czy przedsięwzięcia integrujące środowiska danego obszaru – mówi prezes LGD Krasnystaw Plus. Według Sawy lokalna społeczność chętnie wciąga się w działania LGD. Dziś Stowarzyszenie liczy sobie aż 160 członków. W ostatnim czasie różne organizacje zrealizowały, przy wsparciu LGD, 16 małych grantów. – W regionie powstają wiejskie domy kultury, miejsca rekreacji, rozwija się oferta turystyczna oraz powstają miejsca, w których swoją działalność rozwijają Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje pozarządowe – mówi Sawa.

– Kiedy rozpoczynaliśmy funkcjonowanie, działalność społeczna na obszarach wiejskich była głęboko uśpiona. Teraz zaczęły odradzać się koła gospodyń wiejskich i dziś na terenie powiatu krasnostawskiego działa ich około stu. A LGD promuje ich działalność, organizując szereg imprez, jak Festiwal Smaki Jesieni, Festiwal Pączka i Faworka kultywujący tradycję tłustego czwartku, czy ukierunkowany na rękodzieło Festiwal Twórczo Zakręconych – dodaje. Co ważne zrealizowane pomysły są inspiracją dla kolejnych środowisk, a projekty rozwijają się dalej i nabierają nowego życia.

– W dofinansowanym przez nas Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej w Krasnymstawie właśnie powstała spółdzielnia socjalna Cztery Kąty, gdzie już na starcie znajdzie zatrudnienie pięć osób. Spółdzielnię socjalną zakłada też stowarzyszenie Sami Swoi z Rudnika, któremu pomogliśmy wyremontować siedzibę. To wszystko bierze się z inicjatywy ludzi. Środki unijne tylko pomagają te inicjatywy wprowadzać i rozwijać. Ważni są lokalni liderzy, którzy pobudzają innych do działania – opowiada prezes LGD Krasnystaw Plus. Dla Stowarzyszenia bardzo ważne jest wpieranie lokalnych przedsiębiorców. – Przede wszystkim to oni tworzą miejsca pracy.

Zatem przekazanie w ciągu ostatnich dwu lat około 1,5 mln zł dotacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i prawie 2 mln zł na rozwój istniejących firm, a także szkolenia dla przedsiębiorców i nasza najnowsza inicjatywa, utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, to opłacalne inwestycje w rozwój całego regionu. Widać to podczas organizowanego przez nas od blisko dwudziestu lat Forum Gospodarczego, które jest m.in. okazją do wyróżnienia lokalnych przedsiębiorców prestiżowymi nagrodami – mówi Sawa.

Jubileusz 10-lecia działalności LGD odbędzie się 5 października w KDK. Rejestracja uczestników o 11.30. Start wydarzenia o 12.00. Gościem specjalnym imprezy będzie Anna Powierza, aktorka i promotorka zdrowego żywienia. (kg)