Od Naturalnego Placu Zabaw w Parku Czechów po Remont ulicy Żeromskiego

Kontynuujemy prezentację projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego, które pozytywnie przeszły ocenę i zostały poddane pod głosowanie, które rozpocznie się już w ten czwartek, 23 września i potrwa do 10 października.


D-95. Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów. Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów to pierwsze z działań rewitalizacyjnych centralnych terenów zieleni w dzielnicy Czechów Północny. Przestrzeń będzie służyć dzieciom i młodzieży wraz z rodzinami, jako miejsce spotkań i rekreacji. Plac będzie składał się z urządzeń drewnianych w pełni naturalnych, m.in. ścieżek sprawnościowych, podestów sprężynowych, altan wiklinowych, domków i hamakowisk. Koszt po weryfikacji: 345 230 zł.

D-96. Filary na Filaretów – Lubelskie Wiszące Ogrody. Projekt zakłada zagospodarowanie filarów niedoszłej drugiej jezdni wiaduktu ul. Filaretów między rondem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość a pętlą os. Widok. Przekształcenie miejsca grozy budowlanej i libacji alkoholowych w chlubę nie tylko dzielnicy, ale całego miasta. Powstanie „zielona brama” parku Jana Pawła, na wzór wiszących ogrodów – konstrukcje pokryte roślinami pnącymi, a na ich szczycie iluminowany napis „LUBLIN” – po jednej literze na każdym z sześciu filarów. Ponadto, na przeciwległych skrajach wąwozu, w miejscu przyczółków, dwa tarasy widokowo-wypoczynkowe z ławkami, nastrojowym oświetleniem, eleganckimi chodnikami i nasadzoną zielenią. Projekt już dwukrotnie był zgłaszany do BO, w poprzednim roku, spośród niewybranych do realizacji miał najwięcej głosów: 1133. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-97. Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian. Projekt przewiduje rewitalizację terenów zielonych wzdłuż ul. Radzyńskiej, a także utworzenia zielonego skweru przy ul. Lipińskiego. Projekt ten, obok stworzenia projektu budowlanego (do gotowej już koncepcji) zakłada przede wszystkim różnorodne nasadzenia roślinne (krzewy, trawy, drzewa, rośliny ozdobne), zaplanowane usytuowanie miejsc do odpoczynku (ławki, podesty, meble) oraz koszy na śmieci i psie odchody. Utworzenie przedeptów w miejscu istniejących ścieżek. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-99. Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. W ramach projektu planowana jest m.in naprawa nawierzchni i malowanie linii na boisku wielofunkcyjnym, wzmocnienie konstrukcji koszy (koszykówka), wymiana siedzisk, prace naprawcze na korcie tenisowym (nowe fundamenty pod słupki, wymiana siatki, malowanie linii. Koszt po weryfikacji 160 050 zł.

D-100. Brakujące połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy Solidarności a Północną. Projekt polega na wykonaniu brakujących 50 m chodnika i drogi rowerowej pomiędzy al. Solidarności a ul. Północną. Koszt po weryfikacji 250 000 zł.

D-101. Ścieżka rowerowa w alei Warszawskiej – 2 etap. Projekt stanowi kontynuację zeszłorocznego projektu i zakłada budowę II etapu ścieżki rowerowej w Alei Warszawskiej pomiędzy Rondem Honorowych Krwiodawców a Muzeum Wsi Lubelskiej. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-102. Abramowicką bezpiecznie rowerem – etap 2. Projekt zakłada drugi etap realizacji projektu – w oparciu o wykonaną dokumentację wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-106. Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II. Połączenie urywającej się ślepo drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II z drogą rowerową w Parku Jana Pawła II. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-107. Odnawiamy drugą część 1 Maja. Projekt zakłada remont najbardziej zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników z wyłączeniem miejsc parkingowych, od skrzyżowania z ul. Kościelną do wjazdu do banku PEKAO. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-109. Aktywny wypoczynek na Dzielnicy Ponikwoda / Węglarza. Projekt zawiera zagospodarowanie działek miejskich na rogu ul. Węglarza oraz Jagodowej i urządzenie skweru z terenem zielonym do wypoczynku z organizacją takich miejsc jak: plac zabaw, obiekty małej architektury, (ławki, kosze na śmieci), siłownia zewnętrzna, chodniki, schody, nasadzenia, rabaty kwiatowe. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-111. Sportowy Wrotków. Projekt zakłada budowę dwóch boisk do koszykówki (w formie streetball) o wymiarach 11×15 m z wykorzystaniem nawierzchni poliuretanowej (lub innej adekwatnej do natury boiska) wraz z ustawieniem piłkochwytów w południowej części dzielnicy Wrotków (np. w pobliżu kościoła pw. św. Jana Pawła II -go) i w dolinie rzeki Bystrzycy. Koszt po weryfikacji 296 730 zł.

D-113. LSM – remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury. Projekt zakłada remont drogi, remonty chodników i schodów terenowych, nowe nasadzenia roślin, ustawienie ławek i wykonanie pergoli. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-114. Zielony skwer przy Zana. Projekt ma na celu stworzenie zielonej przestrzeni do odpoczynku w okolicy przystanku Jana Sawy 01 (po stronie sklepu Komfort). Powstały skwer zostanie podzielony na dwa place – od Zana i Jana Sawy. Koszt po weryfikacji 191 460 zł.

D-115. Gładko do celu. Budowa nowej nawierzchni asfaltowej na ulicach: Zadębie, Dojazdowa, Jarmarczna. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-116. Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie. Projekt przewiduje: wykonanie nawierzchni polipropylenowej typu courty na boiskach do tenisa i siatkówki oraz gry w piłkę i koszykówkę przy ul. Husarskiej oraz zakup i montaż trampoliny 1,80 m x 1,80 m. Koszt po weryfikacji 348 915 zł.

D-117. Niech stanie się jasność. Zakup i montaż latarni na ulicach Hajdowskiej, Zadębie, Dojazdowej, Mełgiewskiej i Bławatkowej. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-118. Bezpiecznie i wygodnie. Budowa odcinka chodnika na ul. Turystycznej – połączenie ulic Hajdowskiej i Łuszczowskiej oraz budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Bławatkowej. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-120. Jaśniejsza Zdrowa. Projekt zakłada montaż latarni ulicznych wzdłuż ulicy Zdrowej. Koszt po weryfikacji 220 000 zł.

D-122. Utworzenie zielonego skweru oraz placu zabaw na skwerze przy ul. Długiej 33. Projekt zakłada różnorodne nasadzenia roślinne (kwiaty, trawy), montaż urządzeń do zabawy, ławek oraz koszy na śmieci i psie odchody w miejscu starego wybetonowanego placu ze zniszczoną piaskownicą i zaniedbanego trawnika. Koszt po weryfikacji 164 000 zł.

D-124. Zielony Wrotków. To projekt ukierunkowany na zwiększenie liczby drzew i krzewów w pasach drogowych, będący odpowiedzią na wnioski mieszkańców złożonych w ramach projektu „Drzewa dla każdej dzielnicy”. Koszt po weryfikacji 348 600 zł.

D-126. Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu – al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasińskiego. Projekt zakłada poprawienie infrastruktury parkingowej w okolicy szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w celu zwiększenia przepustowości przyjmowanych pacjentów oraz remont chodników prowadzących do szpitala. W ramach projektu zostanie również wykonany zielony przystanek komunikacji miejskiej przy szpitalu, a w okolicy Szkoły Podstawowej nr 57 ustawione zostaną dodatkowe ławki, kosze na śmieci oraz nasadzone wisterie. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-129. Inwestycje na Kośminku. Projekt zawiera: budowę zatok postojowych w pasie drogowym ul. Pawia na wysokości posesji nr 68 i 70; remont chodnika przy ul. Elektrycznej od ulicy Lotniczej do ulicy Długiej strona nieparzysta; remont chodnika przy ul. Kosmonautów od DPS do ulicy Długiej strona parzysta; remont chodnika przy ul. Żelaznej od Pawiej w kierunku Garbarskiej. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-130. Boisko do koszykówki jako forma sztuki miejskiej. Park Poręba, boisko obok kładki w wąwozie, poniżej Szkoły Podstawowej nr 51. Projekt zakłada renowację nawierzchni i koszy boiska do koszykówki w parku Poręba w dzielnicy Czuby Południowe, w wąwozie, tuż obok Szkoły Podstawowej nr 51. Koszt po weryfikacji 43 000 zł.

D-131. Rewitalizacja stadionu K.S. Budowlani Lublin. Projekt zakłada odrestaurowanie stadionu K.S. „Budowlani” – wymianę nawierzchni szerokiego chodnika, budowę siłowni oraz montaż tablicy ogłoszeń. Koszt po weryfikacji 348 200 zł.

D-132. Oświetlenie ul. Pasiecznej. Ulica Pasieczna stanowi 900-metrowy fragment drogi powiatowej łączącej ul. Krężnicką z drogą krajową S-19 Lublin-Kraśnik. Ok. 5-kilometrowy odcinek tej drogi biegnący przez gminę Konopnica został przez gminę oświetlony, a oświetlenia brakuje na odcinku znajdującym się w granicach miasta. Koszt po weryfikacji 340 000 zł.

D-135. Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy „Dziesiąta” przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Siłownia miałaby powstać na działce przy szkolnym boisku trawiastym. Koszt po weryfikacji 130 000 zł.

D-137. 1. Remont ulic – nawierzchni ulic: Świętokrzyskiej i ul. Beskidzkiej 2. Doświetlenie ul. Świętokrzyskiej, Gorczańskiej i części ul. Zelwerowicza. Projekt dotyczy poprawy fatalnego stanu nawierzchni ulic będących własnością miasta na osiedlu SBM „Choiny” oraz ich oświetlenia. Koszt po weryfikacji 350 000 zł.

D-139. Skwer przy rondzie Światowych Dni Młodzieży 2016 im. Jana Pawła II. Projekt zakłada utworzenie skweru wypoczynkowo-rekreacyjnego na działce zlokalizowanej w pobliżu Ronda Światowych Dni Młodzieży 2016. Skwer będzie posiadał ławki, kwietniki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, drzewa i krzewy, stojaki na rowery, stolik do gry w szachy, hot spot, gniazdo ładowania oraz lampy parkowe LED. Koszt po weryfikacji 157 080 zł.

D-140. Remont nawierzchni ulicy Żeromskiego. Remont ulicy Żeromskiego polegający na wymianie zdewastowanych krawężników oraz ułożenia nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni z kamienia polnego tzw. kocich łbach. Koszt po weryfikacji 328 000 zł.

W następnym numerze przedstawimy dopuszczone pod głosowanie projekty ogólnomiejskie. Opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here