Od wiedzy ważniejsza jest…

Medyczne Studium Zawodowe im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia. Początkowo funkcjonowało ono jako Państwowa Szkoła Położnych.
Teraz jest jedną z największych, wielokierunkowych policealnych szkół zawodowych w kraju, kształcącą w 12 zawodach medycznych.
– Stawiamy na holistyczną koncepcję medycyny, która opiera się na całkowitej opiece nad człowiekiem zdrowym, chorym, w stanie zagrożenia życia, niepełnosprawnym, w każdym wieku – od poczęcia aż do naturalnej śmierci – podkreśla Anna Krzyżowska, dyrektor studium. – Nie ma zawodów lepszych i gorszych. Najważniejsza jest misja i pasja wynikająca z wykonywanego zawodu. Wiedzy można się nauczyć, ale doświadczenie trzeba zdobyć, a my właśnie umożliwiamy naszym uczniom ciągłe zdobywanie tego doświadczenia zawodowego, według zasady Alberta Einsteina „Od wiedzy ważniejsza jest wyobraźnia”– dodaje.

Szkoła możliwości

Mateusz Koperwas z I roku, kierunek technik masażysta, już po kilku miesiącach nauki uważa, że zdobył nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. – Niewątpliwie to zasługa nauczycieli i toku nauczania. Wykładowcy podchodzą do każdego z nas indywidualnie i mimo, że w grupie jest ponad 20 osób, to każdy może zaczerpnąć porad, spokojnie o coś zapytać – mówi Mateusz.
Szkoła kieruje swoją ofertę zarówno dla młodzieży po maturze, jak i dorosłych. Obecnie w studium młodzi ludzie kształcić się mogą na następujących kierunkach: technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekunka dziecięca, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy. Dorośli mogą wybrać zawody: technik ortopeda, asystent osoby niepełnosprawnej, protetyk słuchu, technik sterylizacji medycznej, opiekun osoby starszej, technik usług kosmetycznych.
Ilona Podstawka, studentka Uniwersytetu Medycznego, także zdecydowała się rozwijać swoje zainteresowania poprzez wybór profilu terapeuty zajęciowego. – To nie jest żadna ujma, że ktoś wybiera studium, a nie studia. Każdy ma tutaj szansę rozwijać się w tym kierunku i zdobywać zawód, który go interesuje. Dla mnie ważne jest, że mogę studiować jednocześnie dwa kierunki, a nauczyciele w studium są dla mnie wyrozumiali – podkreśla Ilona. – Teraz mam praktyki w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia Jana z Dukli i czasem jest naprawdę ciężko, ale jestem na pierwszym roku i już mogę tak naprawdę w praktyce uczyć się, jak być terapeutą.

Bo łatwo się zagubić

– Bardzo ważne jest dla nas wychowywanie młodych ludzi i kształtowanie ich postaw zawodowych, dlatego że we współczesnym świecie łatwo się zagubić. W związku z tym w szkole stawiamy na wartości i zasady etyczne, podtrzymujemy tradycje patriotyczne, organizujemy spotkania z ciekawymi osobami, jak na przykład z ojcem Filipem Buczyńskim – mówi Bogusława Landowska-Bolibok, wicedyrektor studium. – Ponadto uczymy po prostu szacunku i empatii, której obecnie często brakuje w zawodach medycznych w dobie dehumanizacji i depersonalizacji medycyny w XXI wieku w świecie. Ważne jest dla nas, żeby uczniowie wkładali serce w to, co robią zgodnie z zasadą Laetus serviam: „Służyć z radością i odpowiedzialnością”.
Szkoła angażuje się też w wiele akcji charytatywnych i społecznych, (m.in. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę), kwesty na rzecz hospicjów. Odbywa się też w niej kiermasz ciast na rzecz ludzi chorych na trąd. Uczniowie osiągają nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale też w sporcie. Wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach w ratownictwie medycznym i piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Projekty edukacyjne przygotowywane przez wykładowców studium można oglądać podczas Lubelskich Festiwali Nauki już od 8 lat.
Szkoła zapewnia swoim słuchaczom dodatkowe udogodnienia: internat dla dziewcząt, stołówkę, centrum multimedialne, bibliotekę z książkami medycznymi, salę fitnessu i relaksacji. Rekrutacja do studium trwa tylko do 28 czerwca. MG