Od zadaszonej sceny na Węglinie po dzielnicowe O!Siłki

Kontynuujemy prezentację projektów dzielnicowych, które pozytywnie przeszły ocenę i zostały poddane pod głosowanie, które odbędzie się w dniach 23 września – 10 października.


D-37. Zadaszona scena na Węglinie Północnym. Projekt jest kontynuacją i dopełnieniem zrealizowanego w 2019 r. zespołu boisk przy ul. Judyma, stanowiących wraz z DDK WĘGLIN centralną przestrzeń dla różnych form aktywności mieszkańców dzielnicy Węglin Płn. Projekt przewiduje zagospodarowanie placu z ławkami przeznaczony w planie zagospodarowania na amfiteatr przy ul. Judyma 1, poprzez: budowę stałej sceny o min. powierzchni 48m2 (8m x 6m) z obustronnymi aneksami komunikacyjnymi, schodkami oraz zapleczem o pow. ok. 14m2; budowę 2 pylonów betonowych, konstrukcji stalowej z rampami świetlnymi oraz pokryciem membraną o max. pow. 125m2; wykonanie stałego oświetlenia sceny. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-38. Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap). Projekt dotyczy wykonania remontu ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami jej zagospodarowania. Remont obejmuje powierzchnię asfaltową ulicy i parkingów z wymianą krawężników oraz wymianę chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-39. Drzewa przyuliczne – zapomniany sojusznik. Projekt przewiduje zapobieżenie degeneracji i obumieraniu przyulicznych dojrzałych drzew rosnących w dzielnicy Węglin Południowy poprzez ich leczenie i pielęgnację. Opieką objętych zostałoby ok. 240 drzew – w pierwszej kolejności byłyby to dojrzałe drzewa przy najbardziej ruchliwych ulicach dzielnicy: al. Kraśnickiej, ul. Roztocze, ul. Orkana oraz ul. Wielkopolskiej. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-40. Sygnał i SP 1 – wspólnie do celu. Projekt przewiduje budowę placu zabaw na terenie SP nr 1, a także powiększenie pow. treningowej boiska trawiastego głównego na stadionie Sygnału. W ramach zadania zakupiony będzie również dodatkowy osprzęt do pielęgnacji boiska wraz z garażem. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-42. Stojaki rowerowe w centrum Lublina. Projekt zakłada wykonanie stojaków rowerowych na placyku z fontanną na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Narutowicza. Koszt po weryfikacji: 1 785 zł.

D-44. Pierwsze aktywne przejście dla pieszych w dzielnicy Sławin. Projekt przewiduje wyposażenie przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół nr 12 przez ulicę Sławinkowską, koło ulicy Świerkowej, w czujniki ruchu wykrywające pieszego, zbliżającego się do przejścia i uruchamiające sygnały ostrzegawcze dla kierowców pulsujące w jezdni oraz lampy, dopóki pieszy nie opuści pasów. Koszt po weryfikacji: 52 500 zł.

D-45. Ogród Twórczości. To projekt stworzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Szkolnej 6 (Czwartek) przestrzeni dedykowanej najmłodszym i ich rodzicom, pełnej zieleni i obiektów prowokujących do twórczości i zabawy, inspirowanej sztuką. Miałyby powstać na niej, m.in: mobilne, modułowe siedziska czy stoliki, dające możliwość ustawiania ich wedle potrzeby (sali lekcyjnej, miejsca do spotkań, miejsca do odpoczynku); elementy do kreatywnej zabawy, takie, które prowadziłyby dzieci do odkrywania różnych nurtów i technik artystycznych; ściana edukacyjna, która miałaby służyć jako tablica do pisania i przyczepiania magnesowych elementów, ściana do zabawy kredą, czy do ekspozycji różnych treści informacyjnych; szlak dendrologiczny, edukacyjny zieleniak z uprawą ziół i roślin zapachowych, ogród sensoryczny, ścieżka sensoryczna; poziomy plac zabaw. Koszt po weryfikacji: 124 780 zł.

D-46. Zielona siłownia – siłownia zewnętrzna z profesjonalnymi atlasami treningowymi. Projekt zakłada stworzenie przy ul. Siemiradzkiego profesjonalnej siłowni wyposażonej w zewnętrzne atlasy, posiadające aplikację wirtualnego trenera, która podpowie jak poprawnie z niego korzystać. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-47. O!Siłka – siłownia z wykorzystaniem zewnętrznych atlasów treningowych z systemem zmiennego obciążenia i aplikacją wirtualnego trenera. Siłownia miałaby powstać przy ul. Żeglarskiej 5 w dzielnicy Zemborzyce. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-48. O!Siłka – siłownia z wykorzystaniem zewnętrznych atlasów treningowych z systemem zmiennego obciążenia i aplikacją wirtualnego trenera. Siłownia miałaby powstać przy ul. Judyma 1 w dzielnicy Węglin Północny. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-49. O!Siłka – doposażenie siłowni o sprzęt z wykorzystaniem zewnętrznych atlasów treningowych z systemem zmiennego obciążenia i aplikacją wirtualnego trenera. Siłownia miałaby powstać przy Alei Kompozytorów Polskich 6a na Czechowie. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-50. Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa). Projekt zakłada powstanie 10-elementowej siłowni na świeżym powietrzu na niezagospodarowanym obszarze działki przy ul. Lwowskiej 11 (pomiędzy boiskiem do piłki nożnej i boiskiem wielofunkcyjnym typu orlik) administrowanej przez Zespół Szkół Odzieżowo – Włókienniczych. Koszt po weryfikacji: 153 510 zł.

D-51. Niezatapialni. Projekt zakłada zakup samochodu typu pick-up (220 tys. zł) umożliwiającego brodzenie w wodzie o głębokości do 80 cm w zestawie ze skuterem wodnym (80 tys. zł) oraz platformą ratowniczą i wyposażeniem medyczno-ratowniczym. Taki zestaw służyłby ratowaniu osób kąpiących się lub przebywających nad Zelewem Zemborzyckim. Koszt po weryfikacji: 345 000 zł.

D-54. Poprawa infrastruktury pieszej w Lublinie. Celem projektu jest poprawa wizerunku, bezpieczeństwa oraz komfortu życia w dzielnicy Dziesiąta poprzez wyremontowanie chodnika na ul. Jana Kochanowskiego oraz ul. Piotra Ściegiennego. Koszt po weryfikacji: 349 125 zł.

D-55. Bronowickie parkowanie. Realizacja projektu obejmuje wykonanie parkingu dla mieszkańców ulic Chełmskiej i Podlaskiej w Lublinie. Koszt po weryfikacji: 300 000 zł.

D-56. Teren rekreacyjno – sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk. Celem projektu jest budowa na terenie dzielnicy Głusk, przy ul. Głuskiej 3a, obiektu rekreacyjno-sportowego, w tym skateparku. Koszt po weryfikacji: 236 200 zł.

D-57. O!Siłka – doposażenie siłowni z wykorzystaniem zewnętrznych atlasów treningowych z systemem zmiennego obciążenia i aplikacją wirtualnego trenera. Siłownia miałaby powstać w dzielnicy Kalinowszczyzna przy ul. Lwowskiej 17. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-58. O!Siłka – doposażenie siłowni o sprzęt z wykorzystaniem zewnętrznych atlasów treningowych z systemem zmiennego obciążenia i aplikacją wirtualnego trenera. Siłownia miałaby powstać w pobliżu ul. Dziewanny w dzielnicy Konstantynów. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-59. O!Siłka – doposażenie siłowni o sprzęt z wykorzystaniem zewnętrznych atlasów treningowych z systemem zmiennego obciążenia i aplikacją wirtualnego trenera. Siłownia miałby powstać przy ul. K. Jagiellończyka w dzielnicy Dziesiąta. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

Kolejne projekty w następnym numerze „Nowego Tygodnia”. Opr. ZM