Odblaskowa gmina

(8 lutego) Jednym z najistotniejszych działań policji jest ograniczenie liczby wypadków i kolizji z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie stworzyła program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „Odblaskowa Gmina”, w ramach którego policjanci z  Komisariatu Policji w Urszulinie w świetlicy w Wytycznie spotkali się z mieszkańcami gminy Urszulin. Omówiono zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem noszenia elementów odblaskowych po zapadnięciu zmroku poza terenem zabudowanym. Uczestnicy spotkania mieli również okazję przypomnieć sobie aktualne przepisy ruchu drogowego i zasady poruszania się po drogach. Gmina Urszulin zakupiła elementy odblaskowe, które zostały przekazane uczestnikom spotkania dla poprawy ich bezpieczeństwa. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób, w tym przedstawiciele wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. (p)