Oddali hołd ofiarom nazistów

Mieszkańcy Lublina, przedstawiciele władz samorządowych oraz muzealników, nauczycieli i młodzieży szkolnej oddali w niedzielę hołd pomordowanym przed 79. laty przez niemieckiego okupanta podczas akcji „Sonderaktion Lublin”.


Niemieckie władze okupacyjne w listopadzie 1939 roku podczas „Sonderaktion Lublin” przeprowadziły masowe aresztowania nauczycieli, sędziów, adwokatów oraz księży, a wśród nich biskupów: Mariana Fulmana i Władysława Gorala, umieszczając ich w celach więzienia na Zamku w Lublinie.

W przeddzień świąt Bożego Narodzenia – na cmentarzu żydowskim przy ul. Siennej – funkcjonariusze 102. batalionu policji niemieckiej rozstrzelali dziesięciu przedstawicieli lubelskiej inteligencji: Józefa Dańkowskiego – starostę lubelskiego, Tadeusza Illukiewicza – starostę lubartowskiego, Stanisława Bryłę – sędziego Sądu Okręgowego, wicewojewodę lubelskiego; Bolesława Sekutowicza – prezesa Sądu Apelacyjnego, Edwarda Lipskiego – adwokata, Władysława Rutkowskiego – adwokata, ks. prof. Michała Niechaja i prof. Czesława Martyniaka – pracowników naukowych KUL oraz dyrektorów lubelskich gimnazjów: Antoniego Krzyżanowskiego i Tadeusza Moniewskiego.

Niedzielne uroczystości upamiętniające przedstawicieli lubelskiej inteligencji, którzy stali się ofiarami polityki eksterminacyjnej władz III Rzeszy, rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Kalinowszczyźnie. Następnie przy pomniku upamiętniającym pomordowanych odbył się apel pamięci oraz złożone zostały wieńce i kwiaty.KB