Odkorkować Aleję Jana Pawła II

Mieszkańcy Świdnika dojeżdżający do pracy czy szkoły w Lublinie narzekają na korki, które tworzą się w godzinach szczytu na al. Jana Pawła II przy wjeździe i wyjeździe z miasta.

Radny Waldemar Białowąs (KO) uważa, że problem rozwiązałoby wybudowanie dodatkowego pasa jezdni w obydwu kierunkach. Ratusz nie mówi „nie”, ale wskazuje, że ze względu na inne pilniejsze inwestycje drogowe i pokaźne koszty takiego rozwiązania na jego szybką realizację nie ma szans.

Radny Waldemar Białowąs złożył w tej sprawie interpelację do burmistrza Waldemara Jaksona. Pyta w niej, czy miasto rozważa możliwość poszerzenia al. Jana Pawła, o jedną „nitkę” w obydwu kierunkach na odcinku od ronda przy al. Lotników Polskich do węzła obwodnicy „Lublin Felin” (trasa wzdłuż lasu), bo w jego ocenie skutecznie rozwiązałoby to problem uciążliwych dla kierowców korków.

Radny docieka, czy może już jest opracowywany projekt takiej budowy, a jeśli nie, to kiedy może powstać i jakie byłyby koszty takiej inwestycji oraz jak można ją sfinansować.

W odpowiedzi ratusz poinformował radnego, że aktualnie al. Jana Pawła II jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więc póki co miasto nie ma nawet możliwości przygotowywania koncepcji takiego rozwiązania, ale jego realizacja w przyszłości nie jest wykluczona.

„Istniejąca szerokość pasa drogowego Al. Jana Pawła II w Świdniku przy uwzględnieniu obecnego usytuowania jezdni posiada rezerwę gruntu umożliwiającą wybudowanie w przyszłości tzw. „drugiej nitki” tej drogi” – czytamy w odpowiedzi na interpelację. – „Prowadzone są również rozmowy z GDDKiA, aby Gmina Miejska Świdnik mogła przejąć ten fragment ziemi”.

Ale ratusz zaznacza, że jeszcze nie wiadomo, kiedy zakończą się rozmowy i jaki będzie ich finał. Poza tym przystąpienie do projektowania takiej inwestycji musiałoby zostać poprzedzone badaniami natężenia ruchu drogowego, które dałyby odpowiedź, czy w ogóle warto podejmować jakieś kroki w tym kierunku. Władze miasta wskazują, że w tej sytuacji nie sposób dziś stwierdzić, kiedy i jakie byłyby koszty powstania projektu, a tym bardziej samej drogi.

Jednocześnie ratusz przypomina, że obecnie przygotowuje i realizuje inne ważne inwestycje komunikacyjne, takie jak np. dokończenie budowy ul. Kusocińskiego, dzięki której natężenie ruchu zmniejszy się w całym mieście, w tym i na al. Jana Pawła II.

Białowąs jest zadowolony, że ratusz z góry nie odrzuca projektu poszerzenia Al. Jana Pawła, ale uważa, że urzędnicy powinni się zająć sprawą jak najszybciej.

– Ułatwienie mieszkańcom dojazdu do pracy, szkoły, na uczelnie i powrotu do domu to ważny i pilny temat. Urząd powinien jak najszybciej podjąć działania związane z „odkorkowaniem” al. Jana Pawła II, zwłaszcza, że są możliwości skorzystania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, który mógłby sfinansować taką inwestycję w 80 procentach – komentuje radny Białowąs. JN