Odkrywają potencjał i rozwijają

„Aflatoun” to innowacyjny program, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz stopnia zaangażowania społecznego i kreatywności dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat. Wdrażany jest w 111 krajach na całym świecie, trafił też do Hańska.


Aflatoun obejmuje wsparciem ponad 2 miliony osób. Program w zrównoważony sposób omawia zagadnienia społeczne i finansowe, odkrywa potencjał dzieci i młodzieży, rozwija krytyczne myślenie oraz zaangażowanie najmłodszych w działania na rzecz lokalnego otoczenia, przygotowując ich jednocześnie do bycia otwartymi, tolerancyjnymi i aktywnymi obywatelami. W ramach programu tworzone są lokalne Kluby Aflatoun, dzięki którym edukacja odbywa się w sposób ciągły, a nie doraźny.
– Projekt realizujemy od czerwca wspólnie z uczniami miejscowych szkół – mówi Wiola Wicińska, koordynatorka projektu w bibliotece w Hańsku. – 14 września rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia po wakacjach. Zapraszamy wszystkich chętnych – dodaje. (b)