Odkrywanie jest fajne

O tym doskonale wiedzą nasze przedszkolaki. Mali odkrywcy spotkali się w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, aby wspólnie poeksperymentować.


Wszystko to w ramach czwartej już edycji Festiwalu Klubów Młodych Odkrywców Polski Wschodniej w Chełmie. W tym roku wzięli w nim udział „Mali Odkrywcy” z PM nr 5, „Pchełki” z PM nr 8, „Eksperci” z PM nr 10, „Mole-Kułki” z PM nr 11, „Mali Badacze” z PM nr 12, a także członkowie innych Klubów Młodych Odkrywców w regionie, jak: „Exodus” z Zambrowa, „Proton” z Witulina, „Ciekawskie Radomyślaki” z Radomyśla, „Maniacy” i „Mały Inżynier” z Huszlewa, „Klub Młodego Odkrywcy” z Krasnegostawu oraz „Chemicy” z Siennicy Nadolnej.
– Kluby Młodych Odkrywców istnieją w Polsce od kilku lat dzięki programowi, który jest koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności – informują Elżbieta Miterka i Ewa Staropiętka-Kuna z Katedry Pedagogiki PWSZ w Chełmie. – Celem KMO jest propagowanie nauki wśród najmłodszych, ale także aktywizowanie lokalnych instytucji do zrzeszania się z innymi w obrębie tzw. „sieci” KMO. Stąd tak ważne są festiwale, podczas których klubowicze mają okazję się spotkać i wymienić swoimi „odkryciami”.
W tegorocznej edycji festiwalu w Depułtyczach Królewskich spotkało się aż 600 osób: przedszkolaków, ich opiekunów oraz studentów i pracowników PWSZ, którzy przygotowali szereg eksperymentów naukowych, pokazów, gier i zabaw. Wśród gości znaleźli się m.in. rektor PWSZ Arkadiusz Tofil, poseł Piotr Olszówka oraz kierownik Katedry Pedagogiki PWSZ w Chełmie Piotr Mazur. Obok uczelni organizatorem festiwalu było Przedszkole Miejskie nr 8. (mg)