Odkrywanie Kresów

„Bogactwo polskiej kultury na Kresach było przez wieki bezspornym faktem, choć na skutek powstań, wojen i przemian politycznych uległo poważnemu zniszczeniu” – tak anonsuje konferencję „Kresy południowo-wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana” jej lubelski organizator, czyli Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska.


Do konferencji jeszcze sporo czasu, ale przybliżamy ją naszym czytelnikom, ponieważ jest nietypowym przedsięwzięciem środowiska lubelskich naukowców. Otóż konferencja odbędzie się nie w naszym mieście, ale….na Ukrainie. I wcale nie jest zawężana do środowiska naukowego, tylko kierowana do pasjonatów wciąż żywego w Polsce tematu Kresów Wschodnich. Organizatorzy polscy oraz ukraińscy, tj. Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, zachęcają… by jechać z nimi. A więc uczestnicy z Lublina (i oczywiście nie tylko) mogą połączyć pasję naukowego poznania tematu Kresów z bezpośrednim spotkaniem z zabytkami i niejednokrotnie osobami, które się do ukształtowania kultury kresowej przyczyniły. Będą mieli okazję zobaczyć Lwów, Żółkiew, Truskawiec, Olesko, Poczajów, Złoczów, Krzemieniec i Podhorce.
Do udziału w konferencji – wycieczce do Drohobycza organizatorzy zachęcają więc polskich turystów z naukowym zacięciem. Zaproszeni są rzecz jasna jednocześnie specjaliści z różnych dziedzin: kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy, historycy sztuki, filmoznawcy, politolodzy, socjolodzy, religioznawcy.
Organizatorzy chcą poruszyć wiele różnorodnych tematów, podkreślając, że kresowość ma wielowątkowe znaczenie dla naszej historii i kultury. – Pojęcie to obrosło sporą ilością skojarzeń i wielkim ładunkiem emocji – wyjaśnia inicjator konferencji, dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL, na stronach internetowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Przetrwanie polskości na tym obszarze i przywiązanie do imponderabiliów to ważne źródło, z którego można czerpać również w dzisiejszej Polsce. Szczególnie Kresy południowo-wschodnie stały się nośnikiem i wyrazicielem istotnych wartości narodowych – podkreśla profesor, przypominając, że „najbardziej żywa tam tradycja „przedmurza” wsparta pielęgnowaniem ducha rycerskiego i misją cywilizacyjną, wywarła znaczny wpływ na kształtowanie się polskiego etosu”.
Monika Skarżyńska

Naukowe zwiedzanie

Informacje o konferencji podajemy z wyprzedzeniem, bo liczba miejsc jest ograniczona i wcześniej należy zadbać o zgłoszenie swojego udziału. 
Konferencja – „wycieczka” po Kresach trwać będzie od 30 czerwca do 6 lipca br. Przewidziano dwudniowy pobyt w Drohobyczu tj. 3 i 4 lipca – wtedy odbędą się główne obrady. Uczestnicy wyjazdu odwiedzą także: Lwów, Żółkiew, Truskawiec, Olesko, Poczajów, Złoczów, Krzemieniec i Podhorce.
Koszt uczestnictwa wynosi 1150 zł i obejmuje: przejazd autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie. Zapisywać się można już teraz: do 30 kwietnia należy wpłacić zaliczkę, a pełną opłatę wnieść do 30 maja 2017 r.
Szczegóły konferencji pod adresem www.kul.pl/kresy.