Odnowią cmentarz bohaterów

Po prawie trzech latach starań wojskowe mogiły na krasnostawskim cmentarzu parafialnym doczekają się renowacji. Jej koszt to ponad 300 tys. zł.

Renowacja mogił obrońców ziemi krasnostawskiej zostanie wykonana z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia Krasnostawianie, stowarzyszenia Narodowy Krasnystaw, Społecznego Komitetu Renowacji Sekcji Wojennej Cmentarza Parafialnego w Krasnymstawie (w skład którego wchodzą: Marcin Wilkołazki, Igor Stasiuk, Bartłomiej Witkowski, Wiesław Barankiewicz) oraz Urzędu Miasta Krasnystaw. – W ostatnim czasie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.” Wśród beneficjentów znalazło się również nasze zadanie, w ramach którego wykonana zostanie renowacja sekcji wojennej krasnostawskiego cmentarza. Całość inwestycji to 314 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 200 tys. zł – informuje Marcin Wilkołazki ze stowarzyszenia Krasnostawianie.
Starania o remont cmentarza zaczęły się w marcu 2015 r., kiedy to Wilkołazki złożył na sesji Rady Miasta Krasnystaw interpelację w tej sprawie. – Przedstawienie problemu na forum rady umożliwiło podjęcie dalszych działań, w tym zarezerwowanie odpowiednich kwot w budżecie miasta, przeprowadzenie przez społeczny komitet publicznej zbiórki pieniężnej, wykonanie projektu technicznego, przygotowanie i złożenie przez urząd wniosku o dofinansowanie, a to ostatecznie doprowadziło do pozyskania pieniędzy – opisuje radny.
Inwestycja zakłada odtworzenie grobów z zastosowaniem granitu. Zachowany zostanie zasadniczy kształt dotychczasowych krzyży i tablic inskrypcyjnych, kwater oraz układu komunikacyjnego. Funkcję komunikacyjną będzie spełniał układ chodników o nawierzchni z kostki brukowej w dwóch odcieniach. Dodatkowo zainstalowane zostanie specjalne ogrodzenie wydzielające kwaterę wojenną z całości nekropolii. Przewidziany jest też montaż tablicy informacyjnej. – Mogiły żołnierzy to świadkowie dziejów. Z takimi miejscami wiążą się wielkie wydarzenia, dzieje narodów, ale również historia pojedynczych ludzi. Opieka nad grobami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej to nasza moralna powinność, o czym niestety zbyt łatwo niektórzy zapominają. Dlatego wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że cmentarz wojenny doczeka się wreszcie należytego odnowienia, należą się podziękowania. Dzięki naszemu wspólnemu działaniu pamięć o ludziach, którzy zginęli w walce o wolność Polski i ziemi krasnostawskiej pozostanie niezatarta. Będzie to hołd złożony poległym – podsumowuje Wilkołazki. (kg)