Odrzucili skargę na prezydenta

Lubelscy radni odrzucili skargę na bezczynność prezydenta Krzysztofa Żuka, którą złożyła jedna z mieszkanek.


Skarga dotyczyła nieudzielania odpowiedzi na pismo z sierpnia ubiegłego roku. „Zdaniem skarżącej brak udzielenia odpowiedzi powoduje naruszenie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Skargę uznajemy za bezzasadną” – w taki sposób zreferował sprawę Marcin Bubicz z klubu K. Żuka, przewodniczący działającej przy radzie miasta komisji skarg, wniosków i petycji.

Koalicyjni radni głosowali za odrzuceniem skargi, podobnie jak część przedstawicieli klubu Prawa i Sprawiedliwości: Piotr Gawryszczak, Marcin Jakóbczyk i Radosław Skrzetuski. Część radnych PiS wstrzymała się od głosu – wśród nich byli m.in.: Eugeniusz Bielak, Piotr Breś, Stanisław Brzozowski czy Zdzisław Drozd. GR