Odszedł nauczyciel i twórca

15 marca br. zmarł śp. Stanisław Leszczyński – założyciel, dyrektor senior, kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie. Pożegnanie wybitnego lublinianina odbyło się w ubiegłą sobotę w archikatedrze lubelskiej, a uroczystości pogrzebowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli najbliżsi, przedstawiciele władz i tłumy lublinian.

Stanisław Leszczyński

Urodził się 27 sierpnia 1926 roku w Liśniku Dużym. W wieku 26 lat został absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończył również czteroletnie studia choreograficzne w Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Od 1953 roku pracował jako starszy wykładowca w Centrum Kultury Fizycznej UMCS. W tym samym roku założył Zespół Tańca Ludowego UMCS, który do dziś reprezentuje uczelnię w kraju i za granicą, obecnie licząc około 200 członków. Stanisław Leszczyński opracował dla niego ponad 20 godzin repertuaru, na który składa się folklor taneczny wszystkich regionów Polski, tańce narodowe oraz sekwencja patriotyczna pt. „Dochodzenie Polski do niepodległości”. Wspólnie z zespołem odbył około 300 zagranicznych wyjazdów do 52 krajów świata na pięciu kontynentach.
To dzięki działalności zespołu została np. pozyskana i przekazana Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Lublinie karetka pogotowia oraz łóżka szpitalne. Stanisław Leszczyński był również inicjatorem powstania Fundacji „Pod Wspólnym Dachem”, która niesie pomoc ludziom niepełnosprawnym (dzięki fundacji wybudowane zostały trzy domy opieki społecznej w Kazimierzówce niedaleko Lublina). Za działalność patriotyczną, rozsławianie Polski i jej kultury narodowej na świecie oraz za wielkie zaangażowanie społeczne Stanisław Leszczyński otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia, m.in.: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Order Suwerenności Świętego Stanisława. Rok temu, w sierpniu 2016 roku, celebrowano jego 90. urodziny oraz jubileusz 70-lecia pracy artystycznej. Oprac. EM.K.