Odszedł Pedagog, Artysta, Przyjaciel młodzieży

W wieku 64 lat zmarł Jan Szewczyk, wieloletni nauczyciel plastyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie, autor popiersia patrona szkoły – gen. Gustawa Orlicz- Dreszera. Jan Szewczyk był wielokrotnie nagradzany za pracę na rzecz szkoły i zaangażowanie w wychowanie pokoleń Dreszerczyków.

Jan Szewczyk zmarł 28 stycznia br. 4 lutego rodzina, przyjaciele, wychowankowie, przedstawiciele II LO w Chełmie towarzyszyli zmarłemu w jego ostatniej drodze. Jan Szewczyk spoczął na cmentarzu komunalnym w Chełmie. Społeczność „Dreszerczyków” składa kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie zmarłego: „Niech słowa Horacego: „Nie wszystek umrę” będą pocieszeniem dla tych, którzy opłakują śmierć Pana Profesora. Pozostanie przecież na długo w pamięci rodziny, przyjaciół i wielu pokoleń uczniów, bo, jak napisała Deanna Beisser „Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie – bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom”.

Jan Szewczyk pochodził z Kraśnika. Wyższe studia w zakresie wychowania plastycznego ukończył na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę w II LO w Chełmie rozpoczął w 1991 r. Był wielokrotnie nagradzany za pracę na rzecz szkoły i zaangażowanie w wychowanie pokoleń Dreszerczyków.

Jana Szewczyka tak wspomina Marek Sikora, były dyrektor II LO w Chełmie: „Z perspektywy ówczesnego dyrektora szkoły bardzo doceniałem i byłem wdzięczny prof. Janowi Szewczykowi za jego zaangażowanie, otwartą i pomocną postawę wobec licznych i podniosłych wydarzeń, w obliczu których stawaliśmy jako szkolna społeczność. Jan nie tylko jako nauczyciel, ale też utalentowany artysta – plastyk wniósł nieoceniony wkład w rozwój szkoły, szczególnie w budowanie symboli naszego Liceum.

Uczestniczył w projektowaniu Sztandaru Szkoły, jest autorem popiersia Patrona Szkoły Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, za którego kunszt wykonania osobiście gratulowała autorowi, z uznaniem i wielką sympatią, córka Patrona, Pani Aleksandra. Profesor był też autorem znaków graficznych (logo), którymi posługiwaliśmy się dla wyróżnienia naszego Liceum. Na poddaszu rozbudowanego budynku dydaktycznego prof. Jan Szewczyk z przekazanej pod jego opiekę pracowni plastycznej stworzył jedno z najciekawszych miejsc w szkole. Pracownia przy okazji ważnych uroczystości, czy np. wizyt znamienitych gości zamieniała się w prawdziwą galerię sztuki uczniowskiej – wizytówkę Szkoły, którą chętnie się chwaliliśmy.

I jeszcze te cechy charakteru Jana – życzliwość dla każdej osoby, łagodność, nastawienie na wspieranie i niesienie pomocy innym, zawsze pogodny i uśmiechnięty, oddany sprawom swoich uczniów i szkoły, za które brał odpowiedzialność. Miałem przekonanie, że praca w II LO w Chełmie dawała prof. Janowi Szewczykowi wielką satysfakcję, po prostu pracę tę bardzo lubił. Sam też był bardzo lubianym i szanowanym nauczycielem przez swoich uczniów i wychowanków, gdyż pełnił również funkcję wychowawcy klasy. O takich nauczycielach w szkole często mówi się – przyjaciel młodzieży.

Towarzysząca Janowi na co dzień pogoda ducha, skłonność do żartów, optymistyczne nastawienie wnosiły do grona pedagogicznego dobry nastrój i wzajemną życzliwość, za co cieszył się powszechną koleżeńską sympatią. Prof. Jan Szewczyk, swoimi dokonaniami i osiągnięciami w pracy, materialnymi śladami, jakie po sobie pozostawił, a także to jakim był Człowiekiem, na zawsze wpisał się w bogatą historię II LO w Chełmie, podobnie jak w serdeczną o Nim pamięć wszystkich, którzy spotkali Jana na swojej drodze”. (opr. mo)

Popiersie patrona II LO gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. Autorem rzeźby był Jan Szewczyk. Liczne rzeźby zmarłego nauczyciela znajdują się też na osiedlu XXX-lecia