Odszedł prof. Stanisław Olczak

Profesor Stanisław Olczak

Społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie pożegnała prof. Stanisława Olczaka, historyka XVI-XVIII w., archiwistę, prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 1993-1999, wieloletniego wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL. Miał 82 lata.


Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 września 2018 r. w Kościele Akademickim KUL, a pogrzeb na cmentarzu przy Drodze Męczenników.

Prof. Stanisław Olczak urodził się 4 IV 1936 r. w Olesznie, zmarł 3 IX 2018 r. w Lublinie. Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim był związany od rozpoczęcia studiów historycznych w 1961 r. Przez dwie kadencje, w latach 1993-1999, był prodziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych ds. studenckich. Zajęcia na uniwersytecie prowadził do 2013 r.

Jego główne kierunki badań obejmowały historię Kościoła w Polsce w XVI-XVIII w., zwłaszcza zagadnienia dotyczące środowiska parafialnego − szkolnictwa, duchowieństwa, budownictwa sakralnego. Należał m.in. do Towarzystwa Naukowego KUL (w latach 2004-13 pełnił funkcję sekretarza generalnego), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Historycznej PAN w Lublinie. Był redaktorem naczelnym „Roczników Humanistycznych”, należał także do Redakcji Naczelnej Encyklopedii katolickiej.

Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” na KUL, kuratorem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członkiem wielu uczelnianych komisji, wiceprezesem Zarządu Głównego TP KUL, długoletnim sekretarzem Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, członkiem Rady Programowej Radia Lublin S.A., prezesem Akcji Katolickiej w dekanacie Lublin-Południe, członkiem Archidiecezjalnej Rady Synodu Plenarnego.

Znajomi i przyjaciele śp. prof. Stanisława Olczaka podkreślają jego serdeczność i życzliwość dla każdego spotkanego człowieka. Przez wiele lat utrzymywał kontakt ze swoimi byłymi studentami. Warto wspomnieć, że prowadził stałą korespondencję z ponad pięćdziesięcioma absolwentami. (oprac. EM.K.)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here