Mieli odwagę sprzeciwić się kłamstwu

Ludwika i Henryk Wujcowie, małżeństwo opozycjonistów z czasów PRL, otrzymało tegoroczną nagrodę im. prof. Zbigniewa Hołdy.
Uroczystość odbyła się 17 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur podczas konferencji pt. „Uchodźcy – jak działać?“ Państwo Wujcowie byli współpracownikami Komitetu Obrony Robotników, internowanymi w stanie wojennym, wybitnymi działaczami opozycji. Nagroda imienia nieżyjącego już prawnika i adwokata związanego z Lublinem, prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przyznana została po raz piąty. Trafia ona do osób, które w otwarty i bezkompromisowy sposób mówią o poszanowaniu demokratycznych praw mniejszości, idei państwa prawa i tolerancji. Uhonorowani nagrodą opozycjoniści odnieśli się również do aktualnej sytuacji politycznej w kraju. – Sytuacja w Sejmie RP spowodowała chaos w państwie – mówił Henryk Wujec.
W poprzednich latach laureatami nagrody byli: Monika Sznajderman, Halina Botnowska, Ewa Milewicz i prof. Zbigniew Lasocik. Spotkanie w CSK zakończyło się wykładem pt. „Wolność człowieka i wolność osobista w judykatach Trybunału Konstytucyjnego”, który wygłosił prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczący Kapituły Nagrody. W trakcie spotkania odbył się także panel dyskusyjny o społecznej odpowiedzialności biznesu wobec wyzwań migracji, w którym uczestniczyli przedstawiciele firm i organizacji.(EM.K.)