Odznaczeni i wyróżnieni podczas Dnia Strażaka

(12 maja) Przedstawiamy odznaczonych i wyróżnionych podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka oraz 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie (12 maja).

Na uroczystość licznie przybyli goście, w tym: zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski, wicestarosta włodawski Adam Panasiuk, wójt gminy Hańsk Marek Kopieniak, wójt gminy Hanna Grażyna Kowalik, zastępca wójta gminy Wola Uhruska Leszek Jóźwiak oraz przedstawiciele straży granicznej, policji, zakładu karnego, szkół, Lasów Państwowych i Poleskiego Parku Narodowego, emeryci pożarnictwa na czele z bryg. w st. spocz. Edwardem Morawskim.
W trakcie uroczystości nadano awanse. Na stopień kapitana awansowali: Sławomir Dąbrowski, Marek Sielaszuk, Michał Tychoniewicz; na stopień aspiranta: Mateusz Sielaszuk, na stopień ogniomistrza: Adam Hordejuk, Tomasz Bielecki, Wojciech Borkowki; na stopień młodszego ogniomistrza: Łukasz Buchman, Adam Buska, Paweł Czoboda, Artur Nielipiuk, na stopień sekcyjnego: Piotr Sielaszuk, Piotr Krynica, na stopień starszego strażaka: Mateusz Gołąb.
Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali: asp. sztab. Jolanta Woszczyńska i mł. kpt. Zbigniew Horbaczewski; Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa: ks. Stanisław Dadas, kpt. Andrzej Łoś, mł. ogn. Łukasz Buchman, mł. ogn. Paweł Czoboda, mł. ogn. Grzegorz Rymczuk; Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa: st. asp. Mirosław Hodun, mł. ogn. Radosław Sielaszuk, st. sekc. Piotr Sielaszuk; Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa: ks. Jerzy Ignatiuk, ppłk Ryszard Deczkowski, mjr Sławomir Olszewski, Leszek Młynarczyk, asp. Łukasz Dyczkowski, asp. Mateusz Sielaszuk, mł. ogn. Artur Nielipiuk, mł. ogn. Damian Sieradzki. (-)