Odznaczony przez prezydenta Dudę

Stanisław Lubaś, przewodniczący NSZZ Solidarność Krajowej Spółki Cukrowej i pracownik krasnostawskiej Cukrowni, został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi.

 

W dniach 24-25 listopada w Płocku trwały obrady XXVIII sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Podczas spotkania miała m.in. miejsce uroczystość wręczenia odznak państwowych. Złotym Krzyżem Zasługi na działania na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz działalność społeczną i związkową został odznaczony Stanisław Lubaś, przewodniczący sekcji krajowej Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność”, równocześnie pracownik Cukrowni Krasnystaw. Honorowymi gośćmi zjazdu byli prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. (k)