Jak odżywiać się zdrowo

W ZSCKR w Siennicy Różanej zorganizowano pierwszą edycję konkursu pod hasłem „Znam zasady zdrowego odżywiania”.

 

W rywalizacji wzięło udział dziesięć uczennic z klas o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych: Patrycja Zaworska, Paulina Repeć, Magdalena Sekuła, Agnieszka Dąbska, Aleksandra Rozwałko, Agata Jagniątkowska, Weronika Zakrzewska, Justyna Wojcieszuk, Angelika Mazurek oraz Patrycja Pastuszak. Konkurs miał na celu popularyzację zasad racjonalnego odżywiania oraz podniesienie świadomości w zakresie chorób dietozależnych, obejmował 41 zadań. Zwyciężyła Paulina Repeć z klasy 2 PT przed Weroniką Zakrzewską z klasy 1BTP oraz Agatą Jagniątkowską z klasy 1 BTP. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła Justyna Klejna. (k)