Oferta była za droga

Zarząd Dróg i Mostów unieważnił przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż odcinka ulicy Turystycznej (w pobliżu skrzyżowania
z ul. Mełgiewską).


Do przetargu stanęło tylko Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa, które zaproponowało kwotę 535 tysięcy złotych brutto, dużo wyższą od tej, którą chcieli wydać miejscy urzędnicy (384 tysiące złotych). Postępowanie zostało zatem unieważnione. – Oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Prawdopodobnie już wkrótce urzędnicy ogłoszą kolejny przetarg. W planach, oprócz budowy ścieżki, jest też przebudowa chodnika, a także dostawa i montaż stojaków rowerowych. Wykonawca będzie musiał m.in.. „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. Prace na ul. Turystycznej mają się zakończyć najpóźniej 30 października tego roku, o ile ktoś się zgłosi. GR