Nie ograniczą, a doprecyzują

Urząd Gminy Dubienka przygotował projekt uchwały w sprawie „wprowadzenia wyjątków od obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinankę drzew i krzewów”. Część mieszkańców zastanawia się, czy to oznacza, że będą potrzebowali zezwoleń, aby wyciąć drzewa na swoich posesjach.

W myśl nowelizacji ustawy o ochronie przyrody od początku 2017 roku na wycinkę drzew na prywatnych działkach nie potrzeba pozwolenia. Niektórzy mieszkańcy Dubienki martwią się jednak, że urzędnicy chcą ograniczyć im prawo do swobodnej wycinki drzew na posesjach.
– Na stronie urzędu gminy pojawił się ostatnio projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Zgodnie z tym projektem pozwoleń nie trzeba byłoby w przypadku usuwania drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej i tych, rosnących w miejscach przeznaczonych pod drogi dojazdowe klasy D. Czy to znaczy, że na wycięcie drzewa na swojej działce jednak będę musiał mieć zgodę urzędu? – zastanawia się jeden z mieszkańców gminy.
Wójt Waldemar Domański tłumaczy, że uchwała nie dotyczy osób indywidualnych i nie nakłada na nie żadnych ograniczeń.
– Nowelizacja ustawy o ochronie środowiska w szerokim zakresie zwolniła osoby fizyczne z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wyjaśnia Domański. – Ustawowo nie zostały wprowadzone zezwolenia w przypadku drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym i chcemy tę kwestię doprecyzować. Nasz projekt przewiduje wprowadzenie zwolnień od obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i zakrzaczeń rosnących przy drogach publicznych oraz terenach przeznaczonych pod drogi dojazdowe klasy D. Obecnie obowiązujące przepisy sprawiają, że prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg są spowolnione. Dzięki tej uchwale będą one mogły odbywać się szybciej, a to na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. (kw)