Ogródki w nowym stylu

Zmieniają się zasady rozstawiania ogródków na pl. Łuczkowskiego. Zamiast jednego dużego, powstanie kilka mniejszych. Tego chcą właściciele lokali gastronomicznych.

Po raz pierwszy tzw. ogródki piwne na chełmskiej starówce pojawiły się siedem lat temu. Doszło wówczas do spotkania restauratorów z władzami miasta, podczas którego ustalono, że we wschodniej części placu Łuczkowskiego powstanie duży „ogródek”, składający się z części zarządzanych przez zainteresowane punkty gastronomiczne. W ten sposób przez kilka lat do dyspozycji mieszkańców i turystów na dawnym rynku miejskim był jeden tego typu wygrodzony teren, który ze względów na lokalizację ustępował okresowo miejsca scenie koncertowej. W tym roku, na wniosek restauratorów, zasady te ulegną zmianie. Zabiegają oni o ustawienie ogródków piwnych bezpośrednio przy swoich lokalach gastronomicznych.
– Zgłosiła się do mnie grupa właścicieli lokali gastronomicznych z placu Łuczkowskiego, którzy chcieliby spróbować innego sposobu letniego zagospodarowania placu, twierdząc, że wpłynie to korzystnie na liczbę klientów i pozwoli im lepiej zarządzać ogródkami – wyjaśnia prezydent Agata Fisz. – Sądzę, że możemy na takie rozwiązanie wyrazić zgodę. Ogródki znajdują się przecież na starych rynkach niemal każdego miasta i w większości są zlokalizowane właśnie przy lokalach gastronomicznych.
Teraz miasto czeka na pierwsze wnioski restauratorów na okresową dzierżawę terenu pod ogródki. We wnioskach muszą być podane także wymiary i wskazane miejsce rozstawienia mebli ogrodowych.
– Wydając decyzję pod uwagę będą brane kwestie organizacji ruchu, bezpieczeństwa, itd. Jest to teren bezpośredniej opieki konserwatora zabytków, w związku z czym jego wytyczne też mają znaczenie – podkreśla Agata Fisz. – Sądzę, iż ostateczną ocenę nowego rozwiązania wystawią przede wszystkim mieszkańcy i turyści, którzy w wyborze ogródka będą kierować się zapewne zarówno jakością obsługi, jak i wyglądem takiego miejsca. (ptr)