Okroją, ale zrobią

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłosił już trzeci przetarg na remont ul. Sempołowskiej. W dwóch poprzednich oferty wykonawców oscylowały wokół kwoty 500 tys. zł, a na inwestycję przewidziano w budżecie 350 tys. zł.


Modernizacja ul. Sempołowskiej łączącej ul. Sławinkowską z ul. Jodłową to jeden z projektów wybranych do dofinansowania podczas głosowania ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Zakłada on wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni i ułożenie nowej kostki brukowej na chodnikach i zjazdach do posesji. Koszt prac skalkulowano na 350 tys. zł. Tymczasem zarówno w pierwszym, jak i w powtórzonym przetargu, najtańsze oferty opiewały na blisko 500 tys. zł. Urzędnicy zapewniali, że nie rezygnują z tej inwestycji, ale jej zakres będzie musiał zostać ograniczony.

– W porozumieniu z autorem projektu zostanie zmieniony zakres prac i ogłoszone ponownie postępowanie przetargowe, w celu skutecznego wyboru wykonawcy – zapowiadała Justyna Góźdź z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Zapowiadany nowy przetarg ZDiM ogłosił w ubiegłym tygodniu. Remont ograniczono do ok. 2/3 długości ulicy – prace mają objąć odcinek od ul. Sławinkowskiej do wysokości posesji Sempołowskiej 17. Otwarcie ofert zaplanowano na 17 września. Marek Kościuk