Oksford w Norwidzie

5 września II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie gościło uczestników wymiany polsko-ukraińskiej w ramach projektu „Let’s debate”.

W pierwszej części spotkania goście opowiedzieli o założeniach projektu oraz zapoznali uczniów II LO z ideą debaty oksfordzkiej. – Dowiedzieliśmy się, jakie korzyści płyną ze stosowania tej metody dyskusji i wymiany poglądów. Następnie byliśmy świadkami debaty oksfordzkiej na temat „Bycie aktywnym obywatelem mojej społeczności lokalnej jest stratą cennego czasu, który mogę wykorzystać o wiele efektywniej dla swojego rozwoju” – mówią uczniowie Norwida.

Debata odbyła się w całości w języku angielskim i uczestniczyli w niej również absolwenci II LO. W projekcie udział wzięli: Weronika Gumieniak i Weronika Nożyńska z klasy III b oraz absolwenci II LO: Agnieszka Warchocka, Aleksandra Wołyniak i Paweł Piątkowski. (k)