Operacja wielka rura

Naprawa rurociągu metodą rękawa termoutwardzalnego sprawdziła się w Krakowie

MPWiK przystępuje do remontu strategicznego odcinka magistrali wodociągowej na ulicy Diamentowej i Samsonowicza, która zaopatruje w wodę 40% mieszkańców Lublina. Spółka do inwestycji przygotowywała się blisko dwa lata, dzięki czemu nawet w mieszkaniach na najwyższych piętrach wieżowców nie powinno być problemów z dostawą wody.


Remont rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 30 września. Prowadzony będzie w sezonie letnim, kiedy w mieście nie ma studentów i jest najmniejsze zapotrzebowanie na wodę. Spółka deklaruje, że mieszkańcy nie odczują niedogodności. – Do tego remontu przygotowywaliśmy się przez dwa lata. Nie przewidujemy problemów z utrzymaniem ciśnienia i brakiem wody – podkreśla Sławomir Matyjaszczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.

Rurociąg o średnicy 80 cm został wykonany blisko 50 lat temu. Jego stan techniczny ulega systematycznemu pogorszeniu i może zagrażać ciągłości dostawy wody do miasta. Podczas badań jego izolacji stwierdzono ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego, mogące skutkować w niedługim czasie wzrostem ilości awarii. – Jest to zadanie kluczowe dla zabezpieczenia ciągłości dostaw bieżącej wody i poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania miasta – wyjaśnia prezydent Krzysztof Żuk. Modernizację przejdzie liczący 1200 metrów odcinek magistrali zlokalizowany w skrzyżowaniu ulic Diamentowej i Wrotkowskiej (457 m) i wzdłuż ulicy Samsonowicza (756 m).

MPWiK przeprowadził już próbne wyłączenie magistrali, a jego wyniki pokazały, że nie powinno być kłopotów z dostarczeniem wody do mieszkań znajdujących się nawet na dziesiątym piętrze bloków na Węglinie. Miejska spółka wybudowano zastępcze odcinki sieci, nową przepompownię sieciową i przygotowała rezerwowe pompy głębinowe, które można natychmiast wymienić w razie awarii.

Remont bez kopania

Sam remont na być prowadzony metodą bezwykopową. Prace uda się przeprowadzić pod ziemią, dzięki nowoczesnej metodzie CIPP. Polega ona na utworzeniu wewnątrz naprawianej rury nasączonej żywicą, wzmocnionej włóknem szklanym i utwardzonej powłoki (rękawa) zespolonej ze úciankŕ istniejŕcego wodociŕgu. Taka „rura w rurze” zabezpieczy wykonaną z rur stalowych oraz żeliwnych magistralę 800 przed dalszą korozją. – Przyglądaliśmy się różnym metodą i wybraliśmy taką, która sprawdziła się już w dużych miastach – wyjaśnia prezes Matyjaszczyk. – Taka technika zastosowana była np. w Krakowie.

Efektem remontu magistrali ma być nie tylko poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców, ale i ograniczenie awarii w miejscach przyszłych inwestycji drogowych. Koszty prac to 4 miliony 700 złotych. Emilia Kalwińska

Magistrala Ř800 ma strategiczne znaczenie dla miejskiego systemu wodociągowego, ponieważ zaopatruje w wodę ok. 40% mieszkańców. Zasila północne i północno-zachodnie obszary miasta, w tym najwyżej usytuowane rejony zaopatrywane w wodę przez Pompownię Ruta: Węglin Północny, Węglin Południowy oraz Węglinek. Wybudowano ją w latach 1973-1975 jako zasilenie w wodę powstającej dzielnicy „Czechów”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here