Opiekun zabezpieczony

Od stycznia weszły w życie nowe przepisy. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością będą zabezpieczeni po śmierci podopiecznego – uzyskają prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego.

Nowe przepisy dotyczą opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy przez co najmniej rok pobierali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna (w całym kraju szacuje się, że jest ich ok. 200 tys.). Po śmierci podopiecznego (a tym samym utracie prawa do świadczenia z pomocy społecznej) powinni w ciągu 60 dni zgłosić się do urzędu pracy. Po kolejnych 180 dniach pobierania zasiłku dla bezrobotnych (jeśli w tym czasie nie znajdą pracy) mogą wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne. Żeby je otrzymać, muszą jednak spełnić określone warunki.
– Instytucja sprawdzi jeszcze warunek wieku i stażu ubezpieczeniowego. Do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym, kobieta musi mieć ukończone 55 lat, a mężczyzna 60 lat – wyjaśnia Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
Z kolei wymagany staż ubezpieczeniowy to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
(opr. pc)