Opłata recyklingowa 2016

Od 1 stycznia 2016 roku z polskiego prawodawstwa, na skutek nacisków europejskich, zniknęła opłata recyklingowa, która uiszczana była od aut sprowadzanych na terytorium Polski. Opłata powyższa nie była niska i wynosiła 500 zł, stąd też koszt rejestracji zakupionych, a używanych pojazdów znacznie spadł. Co jednak z autem sprowadzonym przed 01 stycznia 2016 roku, które zakupione zostało po tej dacie? Czy trzeba wnosić opłatę i kto powinien to zrobić? O tym poniżej.

 

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 maja 2015 roku „o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw” (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 933 ze zm.), do rejestracji pojazdów wprowadzonych na terytorium Polski przed 01 stycznia 2016 roku niezbędne jest przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty recyklingowej. Bez tego dokumentu rejestracji auta nie będzie możliwa. Nie decyduje więc data zakupu auta w komisie, ale data jego faktycznego wprowadzenia do Polski przez sprzedawcę.
Sprawa związana z opłatą recyklingową za zakup samochodu w komisie nie jest problemem tylko i wyłącznie związanym z naszym regionem, ale występuje on na obszarze całego kraju. Kto więc powinien uiszczać opłatę recyklingową?
Faktem jest, że w komisach samochodowych aż roi się od aut sprowadzonych z krajów zachodnich Unii Europejskiej – zazwyczaj Niemiec, Francji, Belgii. Znacznie rzadziej spotkać można auta, które od nowości jeździły po polskich drogach albo co najmniej mają status samochodu zarejestrowanego w Polsce. Zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku art. 12 ust 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku „o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji” (tj.: Dz.U. z 2015r., poz. 140 ze zm.), wprowadzający używany pojazd z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest zobowiązany do zapewnienia sieci demontażu (recyklingu) pojazdów. Do stworzenia takiej sieci zobowiązani są tylko producenci i importerzy nowych samochodów. Zgodnie z przepisami powyższej ustawy wprowadzający pojazd używany na terytorium Polski, który nie zapewniał sieci, oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, są obowiązani do wniesienia, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Wprowadzającym pojazd w rozumieniu ustawy jest zawsze przedsiębiorca będący producentem pojazdu lub przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. W przypadku gdy wprowadzający pojazd używany, który nie zapewnia sieci, dokonał zbycia pojazdu, obowiązany jest przekazać niezwłocznie nabywcy pojazdu dowód wpłaty w wysokości 500 zł, które uiścił na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Należy pamiętać, że opłaty recyklingowej może dokonać jedynie podmiot, który wprowadził auto do Polski. Nie może tego zrobić nabywca auta w Polsce, bowiem opłata taka będzie nieważna i będzie podlegała zwrotowi. Tomasz Gabrylewicz

Artykuły konstruowane są w oparciu o najczęściej zadawane pytania czytelników. Jeśli nurtuje Cię jakiś problem prawny, napisz do nas: redakcja@nowytydzien.pl, prawnik-nowytydzien@wp.pl lub pocztą tradycyjną: ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm, wpisując w tytule „Masz Prawo” oraz podając w treści swój numer telefonu. Zagadnienia można przedstawiać również telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 883 001 676 lub osobiście, w każdy piątek (godz. 9-17) na specjalnych dyżurach prawnika – Chełm, plac Kupiecki 10 (II piętro).