Opór przy Batorego

Chełmscy radni PO i PiS zapowiadają, że będą przeciwko zmianom w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Batorego, dopuszczającym budowę w tym miejscu obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. Głosować „za” prawdopodobnie będzie cała koalicja. Rozstrzygnięcie na sesji w poniedziałek (12 września).

Teren przy ul. Batorego liczy kilkanaście hektarów. W 2001 roku jego część miasto przekazało Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, ale do dziś nie został on zagospodarowany. Pozostałe grunty są własnością miasta.
Projekt zmian w planie obejmuje cały obszar między ulicami Batorego, Wyszyńskiego, Hrubieszowską i Wiejską, a dokonano ich na wniosek PWSZ. Teren, tak jak dotychczas, byłby przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, w tym akademiki, ale dodatkowo również pod budowę lokali handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. I właśnie na ten ostatni zapis nie zgadzają się radni PO i PiS, którzy zapowiadają, iż będą głosować przeciw uchwaleniu planu.
– Obawiam się, że na tych zmianach najbardziej skorzysta Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – mówi Zdzisław Szwed (PiS), wiceprzewodniczący rady. – To są miejskie tereny, przekazane uczelni na cele statutowe, a nie na komercyjne. Nawet jeśli powstałyby akademiki, to nikt nie zagwarantuje, że na parterze nie będzie lokali handlowo-usługowych, z najmu których zyski czerpałaby PWSZ. Kieruję się wyłącznie interesem miasta oraz mieszkańców, a nie uczelni. Dlatego zagłosuję przeciwko uchwaleniu tych zmian w planie – zapowiada.

Podobnie uważa Mariusz Kowalczuk, radny PO. – Za dużo w mieście jest terenów, gdzie dopuszcza się budowę sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. – wskazuje Kowalczuk. – Nie można też wykluczyć, że uczelnia będzie próbowała szukać kupca dla tej nieruchomości i zamiast akademików powstanie tam galeria handlowa. Z tego powodu na pewno nie zagłosuję za zmianami w planie.
Prezydent Agata Fisz uspokaja i wyjaśnia, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa na działce, którą otrzymała od miasta, może jedynie realizować cele statutowe. – Uczelnia nie może wybudować tam centrum handlowego, bo złamałaby zapisy aktu notarialnego – mówi prezydent. – Na ewentualną sprzedaż terenu zgodę wyrazić musi rada miasta. Na dobrą sprawę PWSZ może jedynie wybudować tam obiekty z przeznaczeniem na akademiki lub cele dydaktyczne, ale niekomercyjne. Na każdą tego typu inwestycję jest wymagana zgoda radnych. Co do zmian w planie, należało przewidzieć wiele nowych funkcji, bo obszar jest dość rozległy.
Mimo sprzeciwu opozycji prawdopodobnie zmiany przejdą głosami radnych koalicji „Postaw na Chełm” i Polskiego Stronnictwa Ludowego. (ps)