Opozycja znowu przegrała

Wojewoda lubelski uchylił uchwałę Rady Gminy Hanna w sprawie przejęcia tamtejszej podstawówki i gimnazjum od prywatnej fundacji. Prawnicy wojewody w dokumencie dopatrzyli się aż trzech rażących błędów. Teraz strony mają 30 dni na odwołanie się od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Za wcześnie świętowali sukces opozycyjni radni z gminy Hanna, którzy w lutym przeforsowali uchwałę, na mocy której szkoły w tej miejscowości od 1 września miały powrócić pod skrzydła gminy. Tuż przed świętami wojewoda lubelski uchylił bowiem uchwałę w tej sprawie. Swoją decyzję oparł na trzech błędach, które zawierał dokument z lutego. Pierwszy z nich był rażącym niedopatrzeniem ze strony przewodniczącej RG w Hannie, Danuty Kononiuk, która po głosowaniu, którego wynik wyniósł 7-6, wprowadziła projekt do porządku obrad, podczas gdy wymagana była bezwzględna większość ustawowego składu rady.
– Próbowaliśmy wytłumaczyć to przewodniczącej na tamtejszej sesji – mówi wójt Grażyna Kowalik. – Dysponowaliśmy nawet opinią radcy prawnego, ale pani Kononiuk w ogóle nie chciała nas słuchać – dodaje wójt. Kolejnym błędem, który zawierała uchwała, było dopuszczenie do głosowania Marianny Jakubiuk, która jest nauczycielem w jednej ze szkół, więc według wojewody nie mogła decydować, gdy w grę wchodził jej własny interes. Ostatnim uchybieniem okazał się fakt, że w uzasadnieniu uchwały radni nie wykazali złamania prawa przez fundację „Akademia Umiejętności”, co było podstawą do rozwiązania z nią umowy. Teraz strony mają 30 dni na odwołanie się od decyzji wojewody, które można złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. (bm)