Opryski znowu pod kontrolą

Rolnicy, uwaga! Wraca obowiązek posiadania aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu wykorzystywanego do oprysków.

Obowiązek posiadania zaświadczenia o aktualnych szkoleniach i okresowego badania sprzętu był zawieszony z powodu pandemii Covid-19. Niedawno znowelizowano przepisy i od 4 maja przywrócono te obowiązki. Komunikat w tej sprawie wydał właśnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Rolnik bez aktualnego zaświadczenia nie będzie mógł kupić ani sprzedać środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. Nie sprzeda ich też użytkownikom nieprofesjonalnym, bez konsultacji osoby z kwalifikacjami. Nie będzie mógł także wykonywać oprysków i świadczyć usług doradczych w dotyczących metod ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.

Jednocześnie wraca też obowiązek badania sprzętu potwierdzającego jego sprawność techniczną, którego badania wygasły przed 4 maja br. oraz dla sprzętu starszego niż 5 lat, który nie był wcześniej poddany badaniom. Gospodarze, którzy nie dostosują się do przepisów, będą narażeni na grzywny.