Osoby starsze pod profesjonalną opieką

(26 września) Starosta włodawski Andrzej Romańczuk oficjalnie otworzył Dzienny Dom Opieki Medycznej. W uroczystości przecięcia wstęgi uczestniczyli m.in. wszyscy członkowie zarządu powiatu, prezydium rady powiatu, burmistrz Włodawy oraz licznie przybyli ordynatorzy szpitala oraz pracownicy i pensjonariusze Domu. Gospodarzem była Teresa Szpilewicz – dyrektor SPZOZ we Włodawie. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Jerzy Ignaciuk.

– Ta bardzo cenna inicjatywa na pewno pomoże wielu rodzinom – mówił podczas otwarcia A. Romańczuk. – Cieszy mnie bardzo, że włodawskiemu szpitalowi, jako jednemu z niewielu, udało się pozyskać środki i przygotować ten Dom. Osoby starsze mają tu doskonałe warunki i profesjonalną opiekę.
Włodawski szpital znalazł się w gronie podmiotów, które dostały dofinansowanie z ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na prowadzenie dziennego domu opieki medycznej dla osób powyżej 65. roku życia. Dom funkcjonuje przez cały rok w dni robocze od 4 do 8 godzin dziennie, a czas trwania pobytu jest ustalany indywidualnie i musi się mieścić w granicach 30-120 dni roboczych.
W DDOM pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, rehabilitację oraz wsparcie innych specjalistów. Celem pobytu będzie przygotowanie pacjentów do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.
Aby zostać przyjętym do DDOM, konieczne jest złożenie skierowania od lekarza wraz z oceną stanu poziomu samodzielności w skali Barthel. Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Zapisy: tel. nr 513 799 316.
Dofinansowanie do DDOM pochodzi z Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Wiedza Edukacja Rozwój. (pk)