OSP ma już 90 lat

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawie świętuje w tym roku 90-lecie swojego istnienia. Zacny jubileusz połączony był z Gminnymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi Drużyn OSP. W szranki stanęli nie tylko dorośli, ale i młodzież.

Uroczystości odbyły się na terenie ZS w Stawie. Tradycyjnie już podczas obchodów wręczone zostały medale i odznaczenia.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza dostał dh Jan Ignaciuk (OSP Staw), złoty medal otrzymał dh Ryszard Gajuk (OSP Krzywice), srebrny otrzymali: dh Remigiusz Szymański, Adam Maceńko i Piotr Gajuk (OSP Krzywice), a brązowy – dh Zbigniew Wojtiuk, Radosław Gajuk, Przemysław Mróz, Marcin Nafalski, Damian Nafalski (OSP Krzywice); Michał Tywoniuk, Mirosław Pudełko, Dariusz Nowosad, Krystyna Nafalska (OSP Staw).
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: dh Daniel Korona, Krzysztof Kowalczyk i Grzegorz Kaczor (OSP Krzywice) oraz Wojciech Tywoniuk, Mateusz Bakun i Iwona Zgierska (OSP Staw).
Odznakę za wysługę 60 lat otrzymali dh Lucjan Szymański i Witold Szymański (OSP Krzywice); za wysługę 55 lat – dh Lucjan Gajuk (OSP Krzywice); za wysługę 45 lat – dh Wiesław Wojtiuk (OSP Krzywice), Jan Ignaciuk i Zbigniew Bakun (OSP Staw); za wysługę 40 lat – dh Henryk Oszust (OSP Krzywice); za wysługę 35 lat otrzymali dh Ryszard Gajuk (OSP Krzywice), Janusz Tywoniuk, Krzysztof Nafalski, Jerzy Łuczkiewicz, Mirosław Wosyjczuk, Mirosław Łuczkiewicz, Zbigniew Linkiewicz (OSP Staw); za wysługę 30 lat – dh Alojzy Szachun (OSP Staw); za wysługę 25 lat – dh Adam Maceńko, Remigiusz Szymański (OSP Krzywice) oraz Ryszard Wróblewski i Ryszard Gryczaniuk (OSP Staw); za wysługę 20 lat otrzymali dh Piotr Gajuk (OSP Krzywice) oraz Piotr Gałan, Radosław Linkiewicz i Mieczysław Babiej (OSP Staw); za wysługę 15 lat – dh Zbigniew Wojtiuk (OSP Krzywice) oraz Wojciech Czop, Piotr Linkiewicz i Adam Czerniej (OSP Staw); za wysługę 10 lat – dh Marcin Nafalski, Damian Nafalski, Przemysław Mróz, Radosław Gajuk (OSP Krzywice) oraz Marcin Nafalski, Grzegorz Linkiewicz, Rafał Tywoniuk, Krystyna Nafalska i Michał Tywoniuk (OSP Staw); za wysługę 5 lat – Mirosław Pudełko, Dariusz Nowosad i Rafał Szachun (OSP Staw).
Zawody rozegrano w dwóch kategoriach: Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których wystartowało 5 drużyn, i Ochotniczych Straży Pożarnych (do walki stanęło sześć grup). Druhowie rywalizowali w sztafecie pożarniczej, ćwiczeniach bojowych i mustrze. Młodzież – w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych.
WYNIKI. MDP – dziewczęta: 1. miejsce – MDP ZS w Stawie II. MDP – chłopcy: 1. miejsce MDP Weremowice II, 2. – MDP Strupin Duży, 3. – MDP ZS w Stawie I. OSP:
1. miejsce – OSP Weremowice, 2. – OSP Krzywice, 3. – OSP Strupin Duży. (opr. pc)