Ostatni dzwonek na studia!

Wszystkie uczelnie – publiczne i prywatne – prowadzą dodatkowy nabór na studia, więc dla niezdecydowanych przygotowaliśmy krótki informator, gdzie jest najwięcej wolnych miejsc i z jakich kierunków mogą wybierać.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim najwięcej wolnych miejsc na studiach I stopnia jest jeszcze na matematyce, socjologii i pracy socjalnej. Z unikalnych kierunków wciąż są wolne miejsca na retoryce stosowanej, kognitywistyce, krajoznawstwie i turystyce kulturowej.
– Warto również zwrócić uwagę na bezpłatne stacjonarne studia prowadzone w języku angielskim. Oprócz dotychczas prowadzonych, czyli biotechnologii, kognitywistyki, europeistyki i filozofii, w tym roku utworzone zostały nowe anglojęzyczne grupy ma teologii i informatyce – informuje Katarzyna Bojko z biura rzecznika prasowego KUL.
Dodatkowy nabór na studia odbywa się w trybie wolnym – kandydaci, którzy spełniają kryteria i dostarczą wymagane dokumenty, przyjmowani są w kolejności zgłoszeń. Procedura przebiega bardzo sprawnie – decyzja o przyjęciu zapada w ciągu jednego dnia.
Obecnie na UMCS do około połowy września trwa dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Najwięcej wolnych miejsc jest jeszcze na takich kierunkach, jak m.in.: stosunki międzynarodowe, europeistyka, matematyka, zarządzanie w politykach publicznych, turystyka historyczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, społeczeństwo informacyjne czy kognitywistyka. Trwa także nabór na kierunki studiów stacjonarnych I stopnia, prowadzone na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach: administracja publiczna, agrochemia, chemia techniczna, fizjoterapia oraz public relations i doradztwo medialne. Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Puławach mogą rejestrować się w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) do 20 września br.
– Generalnie na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Obecnie cały czas pracują wydziałowe komisje rekrutacyjne i są przyjmowane dokumenty od kandydatów – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. – Z pewnością, tak jak co roku, duży ruch w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów odnotujemy, gdy zostaną ogłoszone wyniki poprawkowej matury. Sytuacja odnośnie liczby wolnych miejsc jest więc dynamiczna.
Dla ścisłych umysłów
Do 14 września trwa rekrutacja uzupełniająca na Politechnice Lubelskiej. Można aplikować jeszcze na: inżynierię materiałową, inżynierię produkcji, transport, elektrotechnikę, inżynierię środowiska, inżynierię odnawialnych źródeł energii, edukację techniczno-informatyczna, inżynierię bezpieczeństwa, marketing i komunikację rynkową, zarządzanie oraz zarządzanie i inżynierię produkcji.
Uniwersytet Przyrodniczy nabór prowadzi aż do 18 września. Wśród dostępnych kierunków są m.in. turystyka i rekreacja, zootechnika, ogrodnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport i logistyka, technologia żywności i żywienie człowieka.
Ciągle jest szansa na studia na Uniwersytecie Medycznym – od 9 do 19 września trwa tam rekrutacja na zdrowie publiczne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych uczelni.
Na prywatnych uczelniach
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi rekrutację do 15 września. Decyduje tutaj kolejność zgłoszeń. Wolne miejsca są jeszcze na psychologii i pielęgniarstwie „pomostowym”. Wszelkie niezbędne informacje są na stronie: http://www.wsei.lublin.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji.
Do 30 września można aplikować na szereg kierunków I stopnia na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Do wyboru są takie kierunki, jak: translatoryka biznesowa, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, finanse i rachunkowość, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie.
Podobne terminy obowiązują w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Wyższej Szkole Społeczno -Przyrodniczej. Dokładne zasady rekrutacji znajdują się na stronach internetowych tych placówek.
MG