Ostatnia taka Rada Seniorów

W sali obrad urzędu miasta Krasnystaw odbyła się jedenasta sesja Rady Seniorów. Obrady były wyjątkowe, ponieważ stanowiły podsumowanie i zwieńczenie ostatnich czterech lat działań radnych takim składzie.


Po powitaniu wszystkich zgromadzonych i kilku słowach wstępu przewodniczącej rady seniorów Urszuli Hus, nastąpiło tradycyjne przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji oraz zapytań. Jako pierwsza głos zabrała Marianna Jabłońska, która apelowała o stworzenie przejścia dla pieszych przy ul. Lwowskiej oraz dopytywała o miejsce, w którym staną rzeźby miejskie po rewitalizacji. Następnie Anna Listowska, w imieniu mieszkańców Krasnegostawu, podziękowała za ustawienie ławek na terenie miasta oraz wyraziła prośbę o jeszcze większą ich liczbę.

Dwie interpelacje zgłosiła także przewodnicząca Hus. Pierwsza dotyczyła możliwości realizacji drogi z ogródków działkowych wzdłuż ul. Grobli do obwodnicy, druga – uruchomienia sygnalizacji świetlnej na terenie miasta. Przypominamy, że w latach 2014-2018 Rada Seniorów miasta Krasnystaw obradowała w następującym składzie: Jan Pawelec, Jan Kalinowski, Władysław Federowicz, Jerzy Żuk, Ludwik Kafarski, Bolesław Kwiatosz, Alina Banach, Anna Listowska, Teresa Szymańska, Maria Sochaczewska, Ryszard Szady, Eugeniusz Dunia, Edward Pikuła, Zofia Gregorowicz-Myka, Urszula Hus, Marianna Jabłońska, Gabriela Łukaszczyk. (kg)