Ostatnie pożegnanie Eugeniusza Ujasa

Dzisiaj, 13 września, na cmentarzu parafialnym przy ul. Lwowskiej w Chełmie odbyły się uroczystości pogrzebowe Eugeniusza Ujasa, znanego chełmskiego mecenasa, posła Komitetu Obywatelskiego na sejm kontraktowy. Eugeniusz Ujas zmarł 8 września w wieku 86 lat.

Eugeniusz Ujas urodził się 20 września 1936 w Dąbrówce Wisłockiej na Podkarpaciu. W 1960 r ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1960–1962 odbył aplikację sądową, w 1962 złożył egzamin prokuratorski i rozpoczął praktykę w tym zawodzie w Prokuraturze Powiatowej w Chełmie. W 1963 zdał egzamin sędziowski, od 1967 do 1973 był radcą prawnym, następnie adwokatem. W latach 1983–1989 kierował zespołem adwokackim. Był obrońcą działaczy opozycji solidarnościowej.  W 1989 został posłem na Sejm X kadencji z okręgu chełmskiego z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Zasiadał w Komisji Sprawiedliwości, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących spółdzielczości. Po zakończeniu kadencji w 1991 roku nie obiegał się o reelekcję. Wycofał się z polityki wracając do działalności prawniczej. Prowadził w Chełmie własną kancelarię adwokacką, był cenionym obrońcą w sprawach karnych, wychowawcą kolejnych pokoleń mecenasów. W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 8 września, w wieku 86 lat. Rd, na podstawie wikipedia.org, fot. Facebook Adwokatura Lublin