Ostatnie spotkanie w ramach projektu Reborn

W przedświąteczny czwartek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się piąte i ostatnie już spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN.


Celem spotkania było omówienie finalnego kształtu Regionalnego Planu Działania i podsumowanie wszystkich dotychczasowych spotkań i dyskusji.

Wszyscy zgodzili się, z tym, że wypracowany zakres działań jest tym, co faktycznie może stanowić wsparcie dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, uwzględniając ograniczenia kompetencyjne, jakie posiada samorząd województwa lubelskiego.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć uczestnictwa w realizacji działań z RPD. Pojawiła się z ich strony propozycja powołania grup roboczych w ramach realizacji poszczególnych działań.