Oświadczają, co posiadają

Ile uskładali, jak mocno są zadłużeni, jakimi jeżdżą autami i jakie posiadają nieruchomości? W tym numerze prześwietlamy majątki samorządowców z Siedliszcza. Urzędnicy i radni jeszcze raz „wyspowiadają” się na koniec kadencji.

Hieronim Zonik, burmistrz Siedliszcza, zaoszczędził 10 tys. zł, ma dom 70 mkw. warty 100 tys. zł i mieszkanie 80 mkw. za 120 tys. zł, gosp. rolne 21700 mkw. (10 tys. zł). W Urzędzie Miejskim burmistrz zarobił przed rokiem 151 tys. zł. ma dwa auta: Kia Soul z 2013 r i Fiata Pandę z z 2007 roku.

Grzegorz Jędruszak, zastępca burmistrza, oszczędził 20 tys. zł, ma dom 160 mkw. warty 170 tys. zł, gosp. 7,76 ha (100 tys. zł), z którego uzyskał 8500 zł dochodu. Jędruszak wykazał dwie działki: 0,16 ha pod domem (40 tys. zł) i 0,4 ha przemysłowa (50 tys. zł). W urzędzie wiceburmistrz zarobił 74 tys. zł, ponad 2 tys. zł z umów zlecenia, małżonka zarobiła 67 tys. zł i ponad 11 tys. zł z umów zlecenia i ponad 1700 zł z innych źródeł. Wykazał Opla Astrę 16 tys. zł.

Jolanta Szawrońska, sekretarz miasta ma ponad 4,4 tys. zł oszczędności, dom 180 mkw. (150 tys. zł), gosp. 1,39 ha (14 tys. zł), 1/5 udziału w drodze dojazdowej 0,19 ha. W urzędzie sekretarz zarobiła 60 tys. zł i 1600 zł jako członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Teresa Kocot, skarbnik gminy ma 13460 zł oszczędności, dom 250 mkw. (240 tys. zł), gosp. 2 ha (35 tys. zł). Skarbnik zarobiła 89 tys. zł, ma Toyote Auris z 2014 r.

Aneta Dudek, dyrektor ZS w Siedliszczu ma ponad 30 tys. zł oszczędności, dom 100 mkw. (150 tys. zł), 1/4 działki 0,8 ha – 3000 zł, działka pod domem (15 tys. zł), w szkole dyrektor zarobiła ponad 85 tys. zł, 1555 zł z ZFŚS, 37 tys. zł zarobki małżonka. Dyrektor ma Skodę Octavię z 2010 roku za 23 tys. zł.

Dorota Orysz, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury ma ponad 10 tys. zł oszczędności, dom 150 mkw. (300 tys. zł), gosp. 5,36 ha (10 tys. zł), działkę budowlaną (6234 zł). Kierownik zarobiła 56 tys. zł. Jeździ Hyundaiem i 30 z 2008 r., ma 120 tys. zł kredytu na budowę domu.

Marzena Wójtowicz, kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych, ma 75 tys. zł oszczędności, dom 120 mkw. (200 tys. zł), mieszkanie 52 mkw. (160 tys. zł), W 2017 roku zarobiła ponad 58 tys. zł a jej małżonek ponad 65 tys. zł.

Anna Żybura, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, ma 34 tys. zł oszczędności, gosp. 6,7 ha (20 tys. zł) – niecałe 4,5 tys. zł dochodu. Kierownik zarobiła niecałe 60 tys. zł, i dostała ponad 5 tys. zł dopłat do ziemi.

Wiesław Prażnowski, dyrektor ZS w Siedliszczu, przewodniczący rady miasta, ma 73 tys. zł oszczędności, dom 140 mkw. wyceniony na 250 tys. zł i gosp. rolne za 20 tys. zł. W innych nieruchomościach wykazał po 1/6 udziału w dwóch budynkach mieszkalnych i gospodarczym o łącznej wartości niewiele ponad 10 tys. zł. Przewodniczący zarobił ponad 81 tys. zł w szkole, ponad 2 tys. zł w SZ w Rejowcu, ponad 900 zł w Dubience, ponad 15 tys. zł w Lubelskiej Izbie Rzemieślniczej 2,3 tys. zł w TWP OR Lublin i otrzymał prawie 16 tys. zł diety przewodniczącego Rady Miasta. Radny jeździ Nissanem Qashqai wartym 45 tys. zł.

Andrzej Dzierba, wiceprzewodniczący Rady Miasta, zaoszczędził 20 tys. zł, ma dom 144 mkw. warty 400 tys. zł, i gosp. rolne wycenione na 17 tys. zł (1500 zł dochodu). Z tytułu renty radny otrzymał niecałe 20 tys. zł. Nie ma zobowiązań. Nie wykazał żadnych ruchomości ani kredytów.

Tomasz Klin, wiceprzewodniczący Rady Miasta, ma 10 tys. zł oszczędności, dom 180 mkw. warty 130 tys. zł i gosp. rolne (ponad 30 ha) o wartości 340 tys. zł, na którym zarobił w ubiegłym roku 60 tys. zł. W innych nieruchomościach wykazał mieszkanie 45 mkw. za 130 tys. zł (1/3 udziału). Radny zgromadził dużo sprzętu rolniczego: dwa ciągniki za 100 i 60 tys. zł, siewnik za 20 tys. zł, kombajn do rumianku za 50 tys. zł, suszarnię za 70 tys. zł, drugi kombajn za 40 tys. zł, hale stalową za 155 tys. zł i Nissana Navarę o wartości 26 tys. zł. Ale ma też kredyty na sprzęt i ziemię – łącznie na ponad 80 tys. zł.

Ireneusz Czmuda wykazał: 1000 zł oszczędności, dom 180 mkw. (150 tys. zł), mieszkanie 47 mkw. (153 tys. zł), gosp. 4,049 ha (80 tys. zł), kredyt na mieszkanie 138 tys. zł.

Michał Drzazga wymienił w oświadczeniu: 5 tys. zł oszczędności, dom 100 mkw. (100 tys. zł), gosp. 50 ha o wartości 150 tys. zł (przychód 150 tys. zł, dochód 30 tys. zł). Niecałe 60 tys. zł dopłat bezpośrednich, 3000 zł diety radnego. Trzy ciągniki o wartości 120 tys. zł, 25 tys. zł i 120 tys. zł oraz Nissan X-trial za 16 tys. zł.

Leszek Jędruszak: dom 100 mkw. (100 tys. zł), gosp. 3 ha za 40 tys. zł, 15 tys. zł pensji, ponad 7,3 tys. zł wynagrodzenia sołtysa, 3900 zł diety radnego, niecałe 3 tys. zł z tytułu dopłat do ziemi.

Leszek Łukaszewski, rolnik i przedsiębiorca, wykazał: 50 tys. zł oszczędności, dom 109 mkw. (150 tys. zł), gosp. 92 ha (650 tys. zł), które dało 250 tys. zł przychodu i 80 tys. zł dochodu, dwie działki rolno budowlane o wartości łącznej 37 500 zł. Z wydobywania piasku i żwiru przedsiębiorca zarobił ponad 154 tys. zł (323 tys. zł przychodu). Dieta radnego 3 tys. zł, emerytura 10 tys. zł. Sprzęt: kombajn 150 tys. zł, ładowarka 40 tys. zł, cztery ciągniki rolnicze za 200, 110, 100 i 170 tys. zł, sam. ciężarowy za 30 tys. zł i osobowe BMW za 180 tys. zł. Radny ma 50 tys. zł kredytu na ciągnik.

Robert Podkański wpisał w oświadczeniu: dom 155 mkw. (200 tys. zł), gosp. 60 ha (500 tys. zł), które dało 171 tys. zł przychodu a 21 tys. zł dochodu, inne nieruchomości: dom murowany i bud. gosp. za 100 tys. zł, 2800 zl diety, 119 tys. zł dopłat do ziemi, radny wykazał dużo sprzętu rolniczego nie określając jego wartości, ma trzy kredyty (ok. 22 tys., 18 tys. i 182 tys. zł).

Ryszard Poliszuk wykazał: 25 tys. zł oszczędności, dom 170 mkw. (150 tys. zł), gosp. 6 ha (100 tys. zł) – 5 tys. zł dochodu, działka rekreacyjna za 6 tys. zł, 10 tys. zł emerytury, 6783 – praca, 2800 dieta radnego.

Sławomir Posturzyński ma 1450 zł oszczędności, dom 120 mkw. (260 tys. zł), 025 ha działka zabudowana (28 tys. zł). Zarobki: 2600 zł diety radnego, 27 tys. zł umowa o pracę.

Tadeusz Sokołowski wykazał: dom 65 mkw. (50 tys. zł), gosp. 11 ha (144 tys. zł) – 13 tys. zł przychodu a 9 tys. zł dochodu, 2800 zł diety.

Kamil Szaruga wymienił: dom 124 mkw. (300 tys. zł), działka z domem (20 tys. zł), 70 tys. zł umowa o pracę, 1000 zł diety, samochód BMW 525 z 2004 r., 203 tys. zł kredyt na budowę domu, 38 tys. zł kredyt odnawialny.

Alicja Ślusarczyk wykazała: 4 tys. zł oszczędności, dom 120 mkw. (80 tys. zł), gosp. 17 ha (200 tys. zł) – 65 tys. zł przychodu a 25 tys. zł dochodu, 2800 zł diety radnego, ciągnik rolniczy – 28 tys. zł, kombajn 30 tys. zł, ciągnik – 13 tys. zł, Toyota Yaris 18 tys. zł. Kredyt hipoteczny: 50 tys. zł.

Mirosław Wanarski ma dom. 65 mkw. (60 tys. zł), działka 0,49 ha – (5 tys. zł). Dochody: niecałe 25 tys. zł emerytury, 2800 zł diety, 10 tys. zł emerytury żony.

Józef Zalewski wykazał: 100 zł oszczędności, 20 mkw. lokal w domu mieszkalnym (20 tys. zł), 2800 diety radnego, 1100 zł diety sołtysa, 1600 zł umowy zlecenie, 9415 zł renty. (bf)