Oświata na tapecie

W związku z wejściem w życie zmian dotyczących systemu oświaty, radni z Wyryk w środę (1 lutego) spotkali się na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Celem posiedzenia było wypracowanie decyzji o wyglądzie sieci szkół po reformie. Dyskusja była burzliwa i nie przyniosła rozstrzygnięcia, dlatego radni ponownie zbiorą się w środę (8 lutego), bo do jakiegoś konsensusu muszą dojść do końca marca.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się od przedstawienia przez wójta, Andrzeja Ćwirtę danych dotyczących obecnie funkcjonującej sieci placówek oświatowych na terenie gminy. Konieczność wygaszenia gimnazjum nie wzbudziła wśród radnych większych kontrowersji. Dyskusja skupiła się na kwestii związanej z przyszłością Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach. W trakcie spotkania pojawiły się chyba wszystkie możliwe scenariusze dotyczące tejże placówki – od jej całkowitej likwidacji poprzez utworzenie szkoły o klasach 1-4, a skończywszy na szkole ośmioklasowej. Niestety, pomimo burzliwej dyskusji, radnym nie udało się wypracować jednego, wspólnego stanowiska. Stanęło na tym, że na kolejne posiedzenie komisji zaproszeni zostaną dyrektorzy szkół oraz księgowi szkół i gminy, by przedstawić swój punkt widzenia. Radni zobowiązali też wójta do przygotowania kalkulacji dotyczącej efektów finansowych dla każdej z omawianych alternatyw. Ćwirta zwrócił uwagę, że dokonywanie takich obliczeń obarczone jest potencjalnie dużym błędem wynikającym z nowych podstaw programowych. – Wiąże się to ze zmianą liczby godzin lekcyjnych oraz nieprzewidywalnością zachowania rodziców dzieci uczęszczających obecnie do SP w Kaplonosach (Do której ze szkół poślą swoje dzieci po reformie?) – mówił wójt.
Kolejny raz nad skutkami reformy oświaty wyrykowscy radni pochylą się na kolejnym posiedzeniu komisji, już w najbliższą środę.
Wszystkie samorządy gminne mają czas na podjęcie decyzji ws. wyglądu sieci szkół do końca marca 2017 roku. Tryb procedowania takich uchwał zakłada, że każda Rada Gminy musi w formie uchwały najpierw przyjąć projekt sieci szkół, a dopiero potem, po skonsultowaniu z Kuratorium Oświaty oraz reprezentatywnymi związkami zawodowymi, w drodze kolejnej uchwały przyjąć ją ostatecznie. (bm)