Oświatowe inwestycje

Prezentujemy kolejne założenia do projektu budżetu na 2019 rok. W tym numerze omawiamy najważniejsze inwestycje oświatowe, które planuje ratusz.


Budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ulicy Berylowej. Pierwsze prace ruszyły w czerwcu tego roku, choć formalnie realizacja inwestycji zaczęła się trzy lata temu. Jej całkowity koszt jest szacowany na nieco ponad 8 milionów złotych. W przyszłym roku miasto wniesie opłatę za odrolnienie gruntu, a także za przyłączenie energetyczne i gazowe. Chce na to przeznaczyć 350 tysięcy złotych. Budowa ma się zakończyć za dwa lata.

Rewitalizacja boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto chce wydać na ten cel kwotę 1,2 mln złotych. Inwestycja ma się zakończyć w przyszłym roku.

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego. Inwestycja ma być zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Jej koszt jest szacowany na kwotę 113 tysięcy złotych. Prace mają się zakończyć w przyszłym roku.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Inwestycja ma być zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Jej koszt jej szacowany na 298 tysięcy złotych. Prace mają się zakończyć w przyszłym roku.

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. króla Władysława Łokietka. Zadanie ma być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Ratusz chce na nie przeznaczyć 175 tysięcy złotych. Prace mają się zakończyć w przyszłym roku.

Rewitalizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina. Inwestycja ma być realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. W planach jest wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia oraz monitoringu. Szacowany koszt to 300 tysięcy złotych, roboty mają się zakończyć w przyszłym roku.

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 64. Inwestycja ma być zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego oraz zakończyć się w 2019 roku. Miasto chce przeznaczyć na ten cel kwotę 91 tysięcy złotych.

Wykonanie dokumentacji Centrum Aktywności Sportowej Bronowice na terenie Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Słowiczej. To pierwszy etap zadania, które ma zostać zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku miasto chce przeznaczyć na ten cel kwotę 100 tysięcy złotych.

Zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach. W przyszłym roku ratusz chce przeznaczyć na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych.

Opracował Grzegorz Rekiel