Oświatowe puzzle na nadzwyczajnej sesji

Centrum Kształcenia Ustawicznego numer 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ulicy Krochmalnej ma zostać zlikwidowane – zdecydowała w czwartek na nadzwyczajnej sesji Rada Miasta Lublin. Taki sam los ma spotkać wchodzące w skład placówki XXV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkołę Policealną nr 12. Władze miasta uspokajały przybyłych na sesję nauczycieli likwidowanych placówek, że w związku ze zmianami nikt nie straci pracy.


Mieszczące się przy Krochmalnej 29 CKU nr 1 dla dorosłych ma zostać zlikwidowane wraz z końcem sierpnia tego roku. Identyczny los ma spotkać wchodzące w skład placówki XXV LO dla Dorosłych i Szkołę Policealną nr 12. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez CKU nr 1 będą mogli kontynuować naukę w CKU nr 2 przy ulicy Pogodnej. Słuchacze XXV LO dla Dorosłych będą mogli kontynuować naukę w XXVI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, które wchodzi w skład CKU nr 2 przy Pogodnej. Z kolei słuchacze Szkoły Policealnej nr 12 będą mogli kontynuować naukę w Szkole Policealnej nr 13, która również wchodzi w skład CKU nr 2.

Miejscy urzędnicy tłumaczą zmiany dążeniem do „racjonalizacji w obrębie sieci szkół dla dorosłych prowadzonych przez miasto”. Utraty pracy boją się nauczyciele placówek, którzy przyszli na czwartkową nadzwyczajną sesję rady miasta. Uspokajał ich Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania. Planowane zmiany krytykują miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z nich – Zdzisław Drozd zwracał uwagę, że do Centrum Ustawicznego nr 1 przy Krochmalnej dojeżdżają też słuchacze spoza Lublina. Zdaniem radnego Zdzisława Drozda zmiana lokalizacji może być dla nich niekorzystna.

– Dojazd do tej szkoły dla tych słuchaczy jest bardzo dobry – ocenił, wyjaśniając, że ma na myśli m.in. bliskość dworca PKP. – Przenosimy ich na ulicę Pogodną, gdzie dojazd jest znacznie trudniejszy. Tam trzeba praktycznie dojść, bo autobusy po ulicy Pogodnej nie jeżdżą – dodał.

Ostatecznie, głosami klubu Krzysztofa Żuka, rada miasta podjęła uchwałę w tej sprawie.

Rajcy głosowali nad jeszcze jedną, budzącą znacznie mniejsze kontrowersje, kwestią. Zdecydowali o utworzeniu dodatkowej lokalizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka. To placówka, do której uczęszczają np. dzieci z zespołem Downa czy autyzmem. Swoją główną siedzibę ma przy ulicy Bronowickiej, ale od kilku lat działa też filia placówki przy ul. Kurantowej. Od września 2020 roku dodatkową lokalizacją SPS 26 będzie Krochmalna 29. Zmiana ma poprawić warunki lokalowe placówki.

Grzegorz Rekiel