Oświetleniowa krucjata radnego Brzozowskiego

Zdaniem radnego dodatkowe oświetlenie niezbędne jest m.in. na ul. Rusałka

Miejski radny Stanisław Brzozowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości skierował w ostatnim czasie szereg interpelacji do prezydenta Lublina, domagając się poprawy oświetlenia w kilkunastu miejscach. Spotkał się jednak z odmową. – Powinien się Pan zwrócić do PGE – podpowiada mu wiceprezydent Artur Szymczyk.


Radny domaga się lepszego oświetlenia na ul. Czechowskiej, ul. Rusałka czy ul. Wesołej, a także wejścia na cmentarza na Ponikwodzie (ul. Walecznych), poprawy oświetlenia skweru przy ul. Unickiej czy w dzielnicy Czechów Południowy (ul. Solarza, ul. Skołuby oraz parking przy al. Kompozytorów Polskich).

Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta, odpisał radnemu, że latarnie należą w tych lokalizacjach do spółki energetycznej PGE Dystrybucja S. A. i tym samym gmina nie może podjąć się ich rozbudowy.

Radny prosił także prezydenta o przywrócenie zdemontowanych przed laty wysięgników z latarniami na elewacjach śródmiejskich budynków przy ul. Ewangelickiej, ul. Kołłątaja i ul. Chopina. – Brak tych opraw stanowi znaczące obniżenie odpowiedniego oświetlenia, a zatem i bezpieczeństwa, w ścisłym centrum Lublina – wskazywał Stanisław Brzozowski.

Także w tym wypadku miasto odmówiło interwencji, wskazując na fakt, że oświetlenie w tych rejonach miastach znajduje się na stanie majątkowym PGE. – Ponadto ewentualne wykonanie proponowanych przez Pana Radnego prac wymagałoby uzyskania stosownych zgód właścicieli budynków – co wobec zaistniałych w przeszłości faktów (zaniechanie ponownego montażu oświetlenia po remontach obiektów z woli ich zarządców) oraz wobec konieczności dużej ingerencji w obecne elewacje budynków wydaje się mało prawdopodobne – dodał Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Stanisław Brzozowski (PiS) nie zraża się jednak uzyskanymi odpowiedziami i kontynuuje zabiegi o poprawę oświetlenia dróg w mieście. 6 lutego skierował na ręce prezydenta Lublina kolejne pismo w tej sprawie. Tym razem prosi o poprawę oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej ze Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego do ul. Jaczewskiego. Na ten wniosek prezydent jeszcze nie odpowiedział.

Marek Kościuk