Oszacowali zapotrzebowanie na węgiel

Gmina Białopole czeka na środki, żeby wypłacić dodatki węglowe i rusza z przygotowaniami do sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie. Zainteresowanie kupnem zgłosiło kilkaset osób.

W myśl tzw. ustawy węglowej gminy będą mogły kupować węgiel od importerów za 1500 zł za tonę i sprzedawać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 tys. zł. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Żeby określić skalę potrzeb, gmina Białopole poinformowała mieszkańców o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na węgiel. Deklaracje były zbierane do minionego poniedziałku (24 października), a dane zostały przekazane do urzędu wojewódzkiego.

– Przekazaliśmy zapotrzebowanie 301 osób na około 450 ton. Obecnie czekamy na wejście ustawy w życie i ogłoszenie przepisów wykonawczych. Wstępnie planujemy dla najbardziej potrzebujących 50% zgłoszonego zapotrzebowania rozdysponować do 30 listopada. Pozostałe 50% po 30 listopada. Ostateczny harmonogram dystrybucji węgla zostanie ustalony przez administrację rządową. Dystrybucję przeprowadzi na podstawie porozumienia z gminą podmiot prowadzący sprzedaż opału, który został zarejestrowany jako podmiot pośredniczący, zlokalizowany w Białopolu – mówi Henryk Maruszewski, wójt gminy Białopole.

Cały czas trwa też przyjmowanie wniosków i wypłata dodatków węglowych. Dotychczas wpłynęło ich 690, z czego 558 zostało już pozytywnie rozpatrzonych. – Wypłacono świadczenia na kwotę 1 248 000 złotych dla 416 wnioskodawców. Obecnie oczekujemy na środki finansowe w wysokości 426 000 złotych na wypłatę świadczeń dla 142 wnioskodawców. Ponadto do chwili obecnej wpłynęło 172 wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 170 wniosków, oczekujemy na środki finansowe na kwotę około 300 000 złotych – dodaje Maruszewski. (pc)

News will be here