Oszczędności na targowisko

Na koniec ubiegłego roku na bankowym rachunku gminy Wojsławice pozostało ponad 600 tys. zł. Jak podkreśla wójt, to m.in. efekt „zaciskania pasa” oraz reorganizacji przeprowadzonej w urzędzie gminy i podległych mu jednostkach. Zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remont targowiska.

Jak informuje wójt Wojsławic Henryk Gołębiowski gminie wyjątkowo dobrze udało się zakończyć 2016 r. pod względem finansowym.
– Na koniec roku na koncie gminy pozostała kwota 608.810,84 zł. Taka sytuacja to rzadkość w samorządach. Najczęściej gminy starają się uregulować wymagane zobowiązania i zamknąć rok „na zero”. W Wojsławicach jak dotąd nie zdarzyło się, aby takie pieniądze pozostawały na koncie. W pierwszym roku nowej kadencji musieliśmy nawet posiłkować się kredytem (500 tys. zł) na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy – mówi Gołębiowski.
Wójt dodaje, że te oszczędności to efekt wdrożenia programu działań oszczędnościowych oraz reorganizacji w urzędzie gminy oraz jednostkach organizacyjnych, w tym utworzenie centrum usług wspólnych.
– Chodziło o to, by zmniejszyć koszty funkcjonowania administracji, zmniejszyć zatrudnienie, wspólnie kupować energię, materiały biurowe, ubezpieczenia itp. Poczyniliśmy też oszczędności w utrzymaniu budynków komunalnych gminy i dowożeniu dzieci do szkół specjalnych w Chełmie. Efekty tych oszczędności były widoczne już w drugiej połowie 2015 r., a w 2016 r. wygospodarowaliśmy na realizację zadań kwotę 1,2 mln zł. Wykonaliśmy inwestycje zapisane w budżecie na 2016 rok i okazało się, że pozostało ponad 600 tys. zł – podkreśla wójt.
Gołębiowski wspólnie z radnymi gminy zastanawiał się już, na co wydać zaoszczędzone pieniądze. Ich znaczna część ma być przeznaczona na przebudowę targowiska w Wojsławicach.
– To jedna z ważniejszych inwestycji w tej kadencji. Po przygotowaniu dokumentacji okazało się, że koszt przebudowy targowiska znacznie przekracza wysokość możliwej dotacji ze środków unijnych. Z PROW można pozyskać 1 mln zł, a szacunkowy koszt inwestycji to 2,4 mln zł. Tak więc znaczą część musimy dołożyć ze środków własnych. Część prac drogowych na targowisku zechcemy wykonać jeszcze w tym roku – konkluduje wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski. (kw)