Oszczędności poszły na drogi

Miasto zaoszczędziło na budowie przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino, dołoży więc do innych inwestycji. Na minionej sesji radni przyjęli autopoprawkę do budżetu Lublina.
Firma Budimex wyceniła prace przy przedłużeniu ul. Bohaterów Monte Cassino na ponad 87 mln zł. To dwa razy mniej niż zakładano, opracowując dokumentację przetargową.
Dzięki temu miasto dołoży 22,7 mln zł do budowy dworca metropolitalnego i 9,1 miliona zł do przebudowy skrzyżowania ul. Ducha i al. Solidarności. Prace mają zakończyć się do końca października. Dalsze przesunięcia w budżecie są również związane z drogami. W przegłosowanej autopoprawce radni zadecydowali o dofinansowaniu budowy ulic Opolan i Biskupińskiej (dzielnica Szerokie) oraz prac budowlanych przy ul. Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego i Czartoryskiej – miasto wyda na nie ponad 4,2 miliona złotych (o 1,4 mln więcej niż planowano).

W tym roku zakończy się również przebudowa al. Tysiąclecia, w której zakres wchodzi wykonanie buspasów. Na ten cel miasto wyłoży dodatkowe 2,59 miliona zł. Rozpocznie się też realizacja kilku zwycięskich projektów drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Pojawiły się w budżecie dodatkowe środki na sztuczne miniboisko z zapleczem sportowym w Głusku (237 tys. zł), miejsca parkingowe przy ulicy Wiklinowej i remont jej nawierzchni (343 tys. zł) oraz na budowę schodów na Kalinowszczyźnie (między ul. Kustronia a ul. Kleeberga – 148 tys. zł).
Ponad milion złotych trafi na Kośminek na dokończenie modernizacji placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Tetmajera.BCH