Otrzęsiny w ZS 5

Po raz ostatni w tym roku uczniowie klas pierwszych gimnazjum przeszli obowiązkowe otrzęsiny, by stać się pełnoprawnymi członkami gimnazjalnej braci.

W tym celu musieli przejść wiele konkurencji m.in. wykazać się wiedzą na temat szkoły, umiejętnościami tanecznymi, malarskimi czy też sprawnością fizyczną. W zabawie oprócz uczniów udział brali ich wychowawcy, zdobywając dla klas dodatkowe punkty, zagrzewając do walki poprzez doping czy też pozując do karykatur, które tworzyli uczniowie. W konkursie zwyciężyła klasa I „a”, której uczniowie w nagrodę mogą wybrać sobie jeden dzień w roku szkolnym, w którym będą zwolnieni z odpytywania czy sprawdzianów. Po złożeniu oficjalnej przysięgi każdy z uczestników zabawy otrzymał pamiątkowy dyplom od wicedyrektor Bożeny Mąki. (k)