Otworzyć serca

Wciąż za mało jest u nas rodzin zastępczych. Na dom pełen ciepła i akceptacji czekają dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać w rodzinach biologicznych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie poszukuje kandydatów do tworzenia rodzin zastępczych w ramach akcji „Otwórz swoje serce”.

„Kiedyś byłam smutna i przerażona. Nie wiedziałam, co ze mną będzie. I zjawili się oni – moja rodzina zastępcza. Pokazali mi, jak wygląda prawdziwy dom. Rodzice zastępczy troszczą się o mnie, dbają o moją edukację i rozwój, akceptują mnie. Czuję się u nich bezpieczna. Ty też możesz podarować dom…”. To fragment wypowiedzi dziecka wykorzystany w promującej rodzicielstwo zastępcze akcji pod hasłem „Otwórz swoje serce. Zostań rodziną zastępczą” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. W Chełmie jest 66 rodzin zastępczych i dwa rodzinne domy dziecka. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 43 dzieci.

Wiele z nich czeka na rodziny, które zapewnią im dom i troskliwie, odpowiedzialnie się nimi zaopiekują. MOPR w Chełmie promuje rodzicielstwo zastępcze i systematycznie organizuje akcje, prowadząc nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Akcje te przynoszą rezultaty, bo w ostatnim czasie chętnych do opieki nad dziećmi w takich formach przybyło. Ale wciąż ich liczba jest niewystarczająca.

– Czekamy na osoby, które zechciałyby pomóc dzieciom z różnych względów przebywających poza domem rodzinnym – mówią w chełmskim MOPR. – Rodzicami zastępczymi mogą zostać zarówno osoby spokrewnione jak i niespokrewnione z dzieckiem. Zależy nam, aby jak największą grupę potrzebujących dzieci umieszczać właśnie w rodzinach zastępczych, a nie w placówkach instytucjonalnych.

Rodzinna piecza zastępcza jest formą tymczasowej opieki, podczas której opiekunowie dziecka wypełniają funkcje rodziny biologicznej z pełną świadomością i odpowiedzialnością. Zapewniają dziecku opiekę i wychowanie stosownie do jego stanu zdrowia, wieku i poziomu rozwoju. Tworzący rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka mają zapewnione wsparcie finansowe na utrzymanie dzieci, a także specjalistyczną pomoc i poradnictwo.

Ważne jest, aby przybywało rodzin zastępczych, bo przepisy zobowiązują samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i stopniowego przechodzenia od opieki instytucjonalnej do rodzinnej. Od 1 stycznia 2021 r. będzie możliwość umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tylko do 14 wychowanków. Szczegółowe informacje dla chętnych do tworzenia rodzin zastępczych udzielane są w MOPR w Chełmie, przy ul. Kolejowej 8, pod nr tel. 82 565 82 59, a także w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPR, przy ul. Jedność 43 pod nr tel. 82 565 91 62. (opr. mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here